Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Beratyoksul 118 puan
Aşağıdaki moleküller inorganik ve organik yapılı olmak üzere gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir grupta yer alır?
Boş Bırak
Su molekülü ile ilgili, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Karbonhidrat çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Karbonhidratlar,
I. yapıya katılma,
II. enerji verme,
III. depolanma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
Boş Bırak
Lipitler,
I. depo besin olma,
II. hafif olma,
III. yapıya katılma
özelliklerinden hangilerine sahiptir?
Boş Bırak
Bir canlıdaki proteinlerin birbirinden farklı olmasında,
I. ilgili proteinin sentezinden sorumlu genin nükleotid dizilişi,
II. protein sentezinde kullanılan amino asit çeşidi,
III. protein molekülündeki amino asitlerin sırası,
IV. amino asitler arasında kurulan bağın çeşidi
özelliklerinden hangileri etkilidir?
Boş Bırak
Proteinlerle ilgili,
I. Vücudun büyümesinde ve yaraların onarılmasında görev alır.
II. Metabolizma tepkimelerinin aktivasyon enerjisini düşüren moleküllerin yapısına katılır.
III. Mikropların neden olduğu hastalıkların oluşmasını engeller.
IV. Enerji üretiminde kullanılmaz.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Monomerlerine ayrışabilme
II. Karbon, hidrojen ve oksijen bulundurma
III. Başka organik bileşiklere çevrilebilme
IV. Yıkıldığında CO2 açığa çıkarma
Yukarıdakilerden hangileri protein, karbonhidrat ve yağların ortak özelliklerindendir?
Boş Bırak
Organik bileşiklerden vitaminlerle ilgili,
I. Küçük yapılı oldukları için sindirilmezler.
II. Sadece bitkiler tarafından sentezlenirler.
III. Vücuttaki metabolik olaylarda enerji verici olarak kullanılmazlar.
IV. Proteinlerle birleşerek tam enzimi (aktif enzim) oluştururlar.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Enzim gibi hayatsal önemi bulunan organik moleküllerin yapısına yüksek oranda katılır.
II. Darbelere ve soğuğa karşı koruyucudur.
III. Bitki hücrelerinde, hayvan hücrelerine göre yapıya daha fazla katılır.
IV. Bir gramı yıkıldığında diğer organik moleküllerin bir gramından daha fazla enerji ve H2O oluşturur.
V. Hücrenin en son enerji verici olarak kullandığı organik moleküldür.
Yukarıdaki özelliklerden karbonhidrat, yağ ve proteinlere ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Karbonhidrat // Yağ // Protein
Boş Bırak
Dengeli beslenmeyen bir insan günlük ihtiyacının iki katı kadar karbonhidrat alarak şişmanlamıştır.
Bu veriye bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Boş Bırak
Kış uykusuna yatan, mevsimsel göç eden ve kutuplarda yaşayan canlılar vücutlarında bol yağ depo eder.
Yağların aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bu canlıların yağ depolamalarının nedenlerinden biri değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz