Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ahmet bens 276 puan
Aşağıda verilenlerden hangisi fiziğin alt dallarından biri değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki ölçü araçlarından hangisi temel bir büyüklüğü ölçmez?
Boş Bırak
Bilim üretilirken ilk önce problem belirlenir. Sonra probleme geçici çözüm önerilir.
Buna göre, geçici çözüme ne ad verilir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüktür?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel bir model değildir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi fiziksel bir model değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bilimde ölçme yaparken yapılan hatalar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu hatalardan biri değildir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen tanımlar fiziğin alt dallarına aittir.
• Yoğun haldeki maddelerin katıhal yapılarını ve bunların optik, elektrik ve manyetik özelliklerini inceler.
• Kuvvet, hareket ve enerji arasındaki ilişkiyi inceler.
• Elektron yüklerinin özelliklerini ve elektrik alanlarını inceler.
• Atom çekirdeğinin kararlı ya da kararsız oldu- ğunu inceler.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tanımlanmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangileri bilimsel çalışmalarda kullanılan basamaklardan değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bilim adamı hipotez kurduktan sonra kontrollü ve kontrolsüz deneyler yaparak hipotezi araştırır.
I. Hipotez doğruysa kamuoyuna açıklar.
II. Hipotez yanlış ise hipotezi değiştirir.
III. Hipotez doğruysa yasalaşır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz