Tebrikler! Testin en başarılı üyesi elif k 85 puan
I. Hücre zarı
II. Sitoplazma
III. Çekirdek
Yukarıdaki hücre kısımlarından hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olarak bulunur?
Boş Bırak
Hücre zarı ile ilgili,
I. Her hücrenin zarı kendine özgü özellikler taşır.
II. Canlı ve esnektir.
III. Ancak elektron mikroskobuyla görülebilir.
IV. Kimyasal yapısını oluşturan organik moleküller zarda sabit değildir, akıcıdır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Canlı bir hücrenin sitoplazmasında,
I. glikoz molekülleri,
II. protein molekülleri,
III. K+ iyonları
dış ortama göre sürekli olarak daha yoğundur.
Buna göre, yukarıdaki moleküllerden hangileri hücre tarafından aktif taşıma ile alınmış olabilir?
Boş Bırak
Endositozla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ekzositoz olayı,
I. büyük moleküllerin hücre dışına taşınmasını sağlama,
II. az yoğundan çok yoğuna doğru gerçekleşme,
III. ATP enerjisini kullanma,
IV. hücre zarı yüzeyinin azalmasını sağlama
özelliklerinden hangilerine kesinlikle sahiptir?
Boş Bırak
Hücrelerde,
I. selüloz sentezi,
II. yağ sentezi,
III. protein sentezi
olaylarının her biri daha çok granülsüz ER, golgi aygıtı ve ribozom organellerinin hangilerinde gerçekleşir?
(Granülsüz ER // Golgi aygıtı // Ribozom)
Boş Bırak
Plastitlerle ilgili olarak,
I. Sadece ökaryot hücrelerde bulunurlar.
II. Kloroplastlar zamanla kromoplastlara dönüşebilirler.
III. Kloroplast, fotosentez yapan bakteri hücrelerinde bulunur.
IV. Lökoplast bitkinin depo yapan dokularında bulunabilir.
açıklamalarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Gelişmiş bitkisel ve hayvansal hücreler,
I. lökoplast,
II. mitokondri,
III. sentrozom,
IV. koful,
V. ribozom
organellerinden hangilerine ortak olarak sahiptir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hücrelerde,
I. glikoz sentezi,
II. proteinlerin yapısal birimlerine yıkılması,
III. protein sentezi,
IV. oksijenli solunum
olaylarından hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde aynı hücresel yapılarda gerçekleşir?
Boş Bırak
Gelişmiş bir koloni,
I. aralarında iş bölümü bulunan hücrelerden oluşma,
II. farklı doku çeşitleri bulundurma,
III. inorganik besinler kullanarak besin sentezleme
özelliklerinden hangilerine sahip olamaz?
Boş Bırak
Bitki ve hayvan hücrelerinin ayrımında,
I. sentezlediği karbonhidrat çeşidi,
II. kromozom sayısı,
III. kofulların büyüklüğü ve sayısı,
IV. besinlerdeki kimyasal bağ enerjisini ATP ye aktaran organelin varlığı
özelliklerinden hangileri dikkate alınabilir?
Boş Bırak
Çekirdek ile ilgili,
I. Sentezlenecek proteinlere ait kalıtsal bilgiyi bulundurur.
II. Hücre için gerekli olan enerjiyi üretir.
III. Özelliklerin dölden döle aktarılmasını sağlar.
IV. Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bitki, mantar ve bakteri hücrelerinin ortak özelliklerindendir?
Boş Bırak
Canlı bir hayvan hücresi,
I. dış ortamda hücre içine göre yoğun olan küçük moleküllü bir maddeyi hücre içine alma,
II. dış ortamda bulunan ve suda çözünmeyen boya parçacıklarını hücre içine alma,
III. hücre içinde dış ortama göre az yoğun olan küçük moleküllü bir maddeyi hücre dışına atma
olaylarını difüzyon, aktif taşıma ve fagositoz mekanizmalarından hangileriyle gerçekleştirir?
(I // II // III)
Boş Bırak
Bitki hücrelerinde,
I. salgı maddelerinin sentezi,
II. organik madde depolama,
III. inorganik maddeden organik madde sentezleme,
IV. oksijeni besin yıkımında kullanarak ATP sentezleme
olaylarının gerçekleştiği organeller aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? (I // II // III // IV)
Boş Bırak
– X organeli amino asitleri birleştirir.
– Y organeli glikojeni yapı birimlerine kadar yıkar.
Yukarıda verilen hücre organelleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir canlının prokaryot hücreli olduğunu,
I. hücre zarı bulundurma,
II. protein sentezi yapma,
III. klorofillerini sitoplazmada bulundurma,
IV. oksijenli solunum yapma
özelliklerinden hangilerine sahip olması kanıtlar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz