Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
Hipotonik ortama konulan bir hayvan hücresi ile ilgili;
I. Su kaybederek plazmolize uğrar.
II. Bir süre sonra hemolize uğrayabilir.
III. Hücrenin osmotik basıncı artar.
yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Özdeş üç bitki hücresinin konulduğu ortamlarda gösterdiği değişiklikler sırasıyla şöyledir.
I. Ortamda hücre zarı ile hücre çeperi birbirinden uzaklaşmıştır.
II. Ortamda hücre zarı ile hücre çeperi birbirine yaklaşmıştır.
III. Ortamda hücre zarı ile hücre çeperi arasında mesafe değişmemiştir.
Bu bitki hücresinin konulduğu ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
I. Stomaların açılıp kapanması
II. Otsu bitkilerin dik durması
III. Bazı bitki hareketlerinin sağlanması
Yukarıda verilenlerden hangileri turgor basıncı etkisi ile gerçekleşebilir?
Boş Bırak
Protein sentezinin hızlandığı bitki hücresinde;
I. turgor basıncının artması,
II. emme kuvvetinin artması,
III. hücre zarının, selüloz çeperden uzaklaşması
verilen olaylardan hangileri gerçekleşebilir?
Boş Bırak
Aktif taşıma ile ilgili olarak;
I. ATP harcanır.
II. Taşıyıcı enzim ve proteinler görev alır.
III. İki ortam arasındaki yoğunluk farkını artırır.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Nişasta moleküllerinin hidrolize uğratıldığı bir hücre ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
söylenemez?
Boş Bırak
Bir tatlı su algi olan Nitella bulunduğu ortama göre sitoplazmasında 1000 kat daha fazla potasyum bulundurur.
Bu durumu sağlayan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İzotonik ortamda bulunan bir bitki hücresi önce hipertonik sonra da hipotonik bir ortama bırakılıyor.
Buna göre hücrenin turgor basıncını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Fagositoz olayı ile ilgili, I. Büyük katı moleküllerin hücre içine alınmasıdır. II. ATP harcanarak gerçekleşir. III. Tüm canlı hücrelerde gerçekleşebilir.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Hücre zarı küçülür.
II. Bitki, mantar ve bakteri hücrelerinde gerçekleşmez.
III. Tek yönlü gerçekleşir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri endositoz ve ekzositoz için ortaktır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz