Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 76 puan
Hücre teorisine göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Hücre zarı ile ilgili;
I. Yapısında çift katlı yağ tabakası bulunur.
II. Proteinler yağ tabakasının yüzeyinde kısmen ya da tamamen gömülüdür.
III. Yağ ve proteinlere bağlı karbonhidratlar reseptör görevi görür.
verilenlerden hangileri söylenebilir?
Boş Bırak
Bitkilerde bulunan hücre çeperi için;
I. Hücre zarının dışında yer alır.
II. Hücreyi dış etkilerden korur.
III. Tam geçirgendir.
IV. Karbonhidrat yapılıdır.
verilen bilgilerden doğru olanlarının tamamını belirten seçenek hangisidir?
Boş Bırak
Hücre zarının yapısında, hücrelerin birbirini ve kimyasalları tanımasını sağlayan glikoprotein ve glikolipit gibi moleküller vardır.
Buna göre bu moleküller ile ilgili;
I. Zar yapısında miktarı ve dağılımı farklıdır.
II. Hücre zarının özgüllüğü sağlanır.
III. Mikroorganizmaların tanınmasını sağlar.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Hücre zarında bulunan proteinler yüzey ve iç proteinleri olarak iki bölümde incelenir. İç proteinlerin çoğu zarın iki yanında bulunur, yağ tabakaları arasında kanalları oluşturan bu proteinlere kanal proteinleri denir.
Buna göre kanal proteinleri ile ilgili;
I. Hücrenin madde alışverişinde görev alır.
II. Hücre zarına geçirgen özellik kazandırır.
III. Polimer maddelerin geçişini sağlar.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi hücre zarından madde geçişlerinde difüzyon hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Boş Bırak
Hücre çeperi ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Difüzyon ile ilgili;
I. Taşıyıcı proteinler kullanılabilir.
II. ATP harcanmadan gerçekleşir.
III. Cansız ortamlarda gerçekleşemez.
verilenlerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Hücre zarından difüzyon ile;
I. O2
II. Glikoz
III. Protein
IV. H2O
V. Yağ
moleküllerinden hangileri geçemez?
Boş Bırak
Difüzyon ile ilgili;
I. Cansız ortamlarda gerçekleşebilir.
II. Taşıyıcı proteinler görev alabilir.
III. Yoğunluk farkı önemlidir.
verilenlerden hangileri aktif taşıma için de söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz