Tebrikler! Testin en başarılı üyesi cansu yaman 198 puan
Ökaryot ve prokaryot hücrelerde,
I. hücre çeperine sahip olma,
II. oksijensiz solunum ile ATP sentezleme,
III. ribozomlarda protein sentezleme
özelliklerinden hangileri ortak olabilir?
Boş Bırak
Fotosentez yapabilen prokaryot ve ökaryot hücrelere ait bazı özellikler şunlardır:
– Prokaryot hücrelerde kloroplast bulunmaz.
– Prokaryot hücrelerde klorofiller sitoplazmada yer alır.
– Ökaryot hücrelerde klorofiller kloroplastta yer alır.
Buna göre,
I. Kloroplastsız hücreler fotosentez yapamaz.
II. Klorofile sahip olan hücrelerin tümü fotosentetik ökaryottur.
III. Fotosentez yapan canlılarda klorofilin mutlaka bulunması gerekir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Çekirdegi olmayan bir hücre ile ilgili,
I. Enerji üretemez.
II. Protein sentezleyemez.
III. Bölünemez.
yorumlarından hangileri her zaman doğru değildir?
Boş Bırak
Bir görüşe göre ökaryotlarda bulunan mitokondri ve kloroplast organellerinin, prokaryot organizmaların ataları olduğu ve konuksever ökaryotların öncülleri içinde yaşamaya adapte oldukları ileri sürülmüştür. Bu görüş endosimbiyotik hipotez olarak bilinir.
Bilim adamlarınca mitokondri ve kloroplastın aşağıdaki özelliklerinden hangisi endosimbiyotik hipoteze kanıt olarak kullanılamaz?
Boş Bırak
Hücre organelleri, en önemli metabolik aktivitelerini gerçekleştirirken, bazı maddelerin artmasına veya azalmasına neden olurlar.
Bu durumla ilgili olarak aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
(I / II / III)
Boş Bırak
I. Golgi cisimcigi ile glikoprotein
II. Lizozom ile enzim
III. Çekirdek ile ATP
Hücrelerde, mitokondri ile CO2 ilişkisine benzer ilişki yukarıdakilerin hangilerinde verilenler arasında da vardır?
Boş Bırak
Kloroplastlara ait bazı özellikler şunlardır:
I. Bağımsız çoğalabilme
II. Enerji dönüşümünü gerçekleştirebilme
III. Suyu ayrıştırabilme
IV. Sadece ışıklı ortamlarda çalışabilme
Bu özelliklerden hangileri mitokondrilere de aittir?
Boş Bırak
I. Enerji ihtiyacı fazla olan
II. Salgılama yapan
III. Çok miktarda besin depolayan
IV. Çok miktarda CO2 özümleyen
Yukarıda verilen bitki hücrelerinin her birinde mitokondri, golgi cisimciği, kloroplast ve lökoplast organellerinden hangilerinin sayıca fazla olması gerekir?
Boş Bırak
Ökaryot hücrelerde bulunan,
I. mitokondri,
II. nişasta,
III. koful,
IV. sentrozom
organel ve maddelerinden hangileri, gelişmis yapılı bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunmaz?
Boş Bırak
Koloniler bir hücrelilerden çok hücrelilere geçiş olarak kabul edilir.
Kolonilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. Mehmet 10/09/2019 08:44

    Cevap için süre beklemek yerine aşşağıya bir yer yapsanız tıklayınca sonuçları gösterse

  2. mehmet SEZGİN 01/03/2017 10:26

    neden cevaplar geç geliyor

Yorum Yaz