Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Tuba Aydın 132 puan
Boş Bırak
XY bileşiği suda X+1 ve Y–1 iyonlarına ayrışmaktadır.
Buna göre, XY bileşiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kararlı bileşiklerinde +2 değerlik alan X elementinin Y ve Z elementleri ile oluşturacağı bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(6Y, 9Z)
Boş Bırak
Boş Bırak
5X ile 1Y arasında oluşacak bileşiğin elektron - nokta yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
X elementi flor (9F) elementi ile sadece XF3 iyonik bileşiğini oluşturmaktadır.
Buna göre, X elementinin SO4 –2 kökü ile oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıdaki elementlerden hangisinin değerlik elektron sayısı diğerlerinden daha fazladır?
Boş Bırak
I. X elementi soygazdır.
II. Y nin atom numarası X inkinden 1 fazladır.
III. Z üç elektron alınca elektron sayısı X inkine eşit olur.
Buna göre, Y ve Z arasında olusacak bileşiğin formülü nedir?
Boş Bırak
Aşağıda bazı tuzların suda iyonlaşmalarına ait çözünme denklemlerinden hangisi yanlış verilmiştir?
Boş Bırak
------------- bağ elektron alışverişi sonucu oluşur. Bileşik oluşumunda elektron veren element ------------- atomu, elektron alan element ise ------------- atomudur.
Yukarıdaki cümlede boşluk bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Bileşik / Adlandırma)
Boş Bırak
I. Erime noktaları çok yüksektir.
II. Oda koşullarında katı haldedirler.
III. Katı halde elektrik akımını iletmezler.
İyonik bileşikler için yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
11Na, 12Mg, 19K elementlerinin 17Cl ile oluşturacakları bileşiklerin normal erime noktaları sırası ile 801, 714 ve 772ºC dir.
Buna göre bu bileşiklerin iyonik bağ sağlamlığına göre, büyükten küçüğe sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz