Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Küçük Pinti 59 puan
X tuzunun;
20 °C deki çözünürlüğü 7 g/100 g su
60 °C deki çözünürlüğü 37 g/100 g sudur.
Buna göre, 60 °C de 300 g su ile hazırlanan doymuş çözelti 20 °C ye soğutulduğunda çöken maddenin kütlesi kaç gramdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ve kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrıştırılamaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen maddelerden hangisi bir çözeltidir?
Boş Bırak
Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde iyi çözünür.
Aşağıdaki maddelerden hangisi suda iyi çözünür?
Boş Bırak
Bir tuzun belirli t °C sıcaklıktaki çözünürlüğü 25 g/100 g su olduğuna göre t °C de;
I. Aynı sıcaklıkta 50 gram suya 15 gram tuz katılırsa oluşan çözelti aşırı doygundur.
II. 20 g suya aynı sıcaklıkta 5 g tuz ilave edilirse oluşan çözelti doygun olur.
III. Aynı sıcaklıkta 200 g suya 60 g tuz ilave edilirse 10 g tuz çöker.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Suda çözünme tepkimesi X(k) + su " X(suda) + ısı
şeklinde olan X tuzu için;
I. Çözünürken su ısınır.
II. Doygun çözelti ısıtılırsa X kristalleşir.
III. Çözünürlüğü sıcaklık azaldıkça artar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Tabloda; X, Y, Z maddelerinin farklı sıcaklıklarda sudaki çözünürlükleri verilmiştir.
Çözünürlük (g/100mlsu)
Madde20°C40°C60°C
X351510
Y405560
Z455055
Buna göre; X, Y, Z maddelerinin sudaki çözü- nürlükleriyle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Sıcaklık (°C)10203040
Çözünürlük (g/100 cm3 su)18324860
Yukarıdaki tabloda X katısının sıcaklığa bağlı çözünürlük değerleri verilmiştir.
40 °C 50 cm3 su 20 gram X ile hazırlanan çözelti kaç °C'a soğutulursa 4 gram tuz çözünmeden kalır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz