Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Elif Çerkes 104 puan
X: Farklı türde atomlar içermektedir.
Y: Bileşenlerinin kimyasal özelliğini gösterir.
Z: Hiçbir fiziksel yolla ayrışmaz.
X, Y, Z için yukarıdaki bilgiler veriliyor.
Verilenlere göre hangileri karısım olabilir?
Boş Bırak
Oda sıcaklığında bir miktar tuzlu suya naftalin ekleniyor.
Bu olayla ilgili,
I. Heterojen karışım olusur.
II. Naftalin tuzlu suda çözünmez.
III. Naftalin tuzlu suyun her yerine eşit dağılır.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Çözeltilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
Boş Bırak
I. Hidrojen gazı + oksijen gazı,
II. Kurşun + kalay,
III. Su + tuz
Yukarıdaki maddeler ile hazırlanmış oda kşsullarında çözeltilerden hangileri elektriği iletir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
AB tuzunun 25°C de çözünürlüğü (40 g / 100 g su) dur.
Buna göre;
I. 50°C deki çözünürlüğü 25°C deki çözünürlüğünden büyüktür.
II. 25°C kütlece % 25 lik çözeltisi doymamıştır.
III. 25°C deki doygun çözelti kütlece % 40 lıktır.
yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
"Çözeltideki iyon veya tanecik derişimi arttıkça çözeltinin kaynamaya başlama sıcaklığı yükselir."
Aşağıda eşit hacim ve derişimdeki çözeltilerin sudaki iyonlaşma denklemleri verilmiştir.
Verilenlerden hangisinin kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksektir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz