Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Arı suyun normal donma noktası 0 °C ve kaynama noktası 100 °C dır.
Buna göre, –8 °C taki buzun 110 °C ta ısıtılmasına ait sıcaklık – zaman grafiği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
X, Y, Z saf sıvıları için; I. Aynı dış basınçta X in buharlaşma ısısı en küçüktür.
II. Aynı sıcaklıkta Y nin molekülleri arasındaki çekim kuvveti en büyüktür.
bağıntıları veriliyor.
Buna göre, X, Y, Z sıvılarının buhar basınçlarının sıcaklık ile değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Saf X sıvısının kütlesi sabit tutularak hacmi artırılıyor.
Buna göre aşağıdaki grafiklerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz