Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nur saraçoğlu 76 puan
Simyacılarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bilim insanlarından hangisi simya ile uğraşmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettiği maddelerden değildir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi simyacıların keşfettikleri maddelerden biri olamaz?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi simya ile uğraşan İslam bilginlerinden değildir?
Boş Bırak
Simyadan kimyaya bilimsel geçişi yapmış olduğu çalışmalarla gerçekleşmiştir. Kapalı kaplarda yaptığı çalışmalar ile kimyasal reaksiyonlarda kütlenin değişmediğini saptamıştır.
Yukarıda bahsedilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Element kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Element kavramının tarihsel gelişimi ile ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İki bileşikten biri XY2, diğeri X3Ya dır. Aynı miktar Y ile birleşen birinci bileşikteki X miktarının II. bileşikteki X miktarına oranı 1/2
ise a nın sayısal değeri nedir?
Boş Bırak
Aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınçta) gazların molekül sayıları ile hacimlerinin doğ- ru orantılı olduğunu ispatlayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
MaddeErime NoktasıKaynama Noktası
X1090
Y48120
Z-1078
Saf X, Y ve Z maddelerinin normal basınçtaki erime ve kaynama sıcaklıkları tabloda verilmiştir.
Buna göre,
I. Suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında X ve Z gaz halinde bulunabilir.
II. Oda şartlarında Y için esneklik ayırt edicidir.
III. X in kaynamaya başladığı sıcaklıkta Z için sıcaklıkla genleşme katsayısı ayırt edicidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz