Tebrikler! Testin en başarılı üyesi idil vural 8 puan
aAl(OH)3 + bH2SO4 → Al2(SO4)3 + cH2O
tepkimesinde Al2(SO4)3 katsayısı 1 olarak alınıp tepkime denkleştirilirse a, b, c sayılarının toplamı kaç olur?
Boş Bırak
Bir kimyasal tepkimede,
I. Elektron alış verişi
II. Elektron ortaklaşması
III. Çekirdek bölünmesi
gibi olaylardan hangileri gerçekleşebilir?
Boş Bırak
I. Saf demirin açık havada kütlesinin artması
II. Sütten yoğurt eldesi
III. NaCl'nin elektrik enerjisi ile Na sıvısı ve Cl2 gazına dönüşmesi
Yukarıdaki olaylardan hangilerinde kimyasal değişme olmuştur?
Boş Bırak
Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O
tepkimesine göre,
I. Ekzotermik bir tepkimedir.
II. Tepkimede toplam kütle korunmuştur.
III. Elektron alış - verişi ile gerçekleşir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Yangın söndürücülerde; oksijeni engelleyen, yanmayan ve havadan ağır bileşikler kullanılır.
II. Kimyasal tepkimelerde sadece görünen değişimler olur.
III. Kimyasal tepkimede elektron alan yükseltgendir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
(X // Y // Z)
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Mg(k) + 2HCl(suda) → MgCl2(suda) + H2(g)
tepkimesi için;
I. Mg metali elektron vermiştir.
II. HCl yükseltgendir.
III. 1 litre Mg tepkimeye girerse 1 litre H2 oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Naylon
II. PAN (orlon)
III. Aminoasit
IV. PVC
Yukarıda verilen maddelerden hangileri polimerdir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz