Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Rıfat Oğuz Ay 39 puan
Ametaller ile ilgili,
I. Oda koşullarında katı, sıvı veya gaz hallerinden birinde bulunabilirler.
II. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar.
III. Atomik veya moleküler yapıdadırlar.
yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
1H, 7N, 8O, 9F atomlarının oluşturduğu bileşiklerde atomlar arası bağ türü için, aşagıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I. Polar kovalent
II. İyonik
III. Apolar kovalent
Yukarıda bazı bağ türleri verilmiştir.
Buna göre, hangi bağ türünün farklı tür atom içerdiği kesindir?
Boş Bırak
X2Y: İyonik yapılı
Z2Y: Kovalent yapılı
X, Y ve Z elementleri yukarıdaki bileşikleri oluşturuyor.
Buna göre,
I. X ve Z arasında oluşan bileşik elektron alısverişi ile oluşur.
II. X metal, Y ve Z ametaldir.
III. X ve Z arasıda oluşan bileşik katı halde elektrik akımını iletir.
yargılarından hangileri dogrudur?
Boş Bırak
3X, 8Y, 16Z, 17T, 20Q element atomları arasında oluşan bileşiklerden hangisi polar kovalent bağ içerir?
Boş Bırak
Boş Bırak
NH3 molekülünün molekül içi bağ türü ve 1 tane H2S molekülünde ortak kullanılan elektron sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(1H, 7N)
(Bağ türü / Ortak kullanılan elektron sayısı)
Boş Bırak
Boş Bırak
(Polar kovalent bağ / Apolar kovalent bağ)
Boş Bırak
I. Yapısında H element atomu bulunan moleküller polar kovalent bağ içerir.
II. Apolar kovalent içeren 2 atomdan oluşan moleküllerin yapısında ametal atomları bulunur.
III. Polar kovalent bağ oluşumunda yer alan ametallerin proton sayıları farklıdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. H2S a. Karbon tetraklorür
II. SO3 b. Fosfor pentaklorür
III. CCl4 c. Dihidrojen monosülfür
IV. PCl5 d. Kükürt trioksit
Yukarıda bileşikler ve adlandırmaları verilmiştir.
Buna göre, aşagıdakilerden hangisinde yapılan eşleştirme doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıda formülleri verilen bileşiklerin hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Bileşik / Bileşik Adı)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. meryem temel 29/06/2014 12:58

    ya bunun cevapları çıkmıyo hem birkaç soruda da yanlışlıklar var çok saçma olmuş

Yorum Yaz