Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Kübra Ustaoğlu 208 puan
Çeşitli canlılarda meydana gelen mitoz bölünme ile,
I. yaraların onarılması,
II. kemiklerin uzaması,
III. tohumun çimlenmesi,
IV. kendine benzeyen yavrular oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleşebilir?
Boş Bırak
I. 2n kromozomlu bir hücreden, 2n kromozomlu iki hücre oluşması
II. n kromozomlu bir hücreden, n kromozomlu iki hücre oluşması
III. n kromozomlu bir hücrenin, 2n kromozomlu hale gelmesi
Yukarıdaki olaylardan hangileri, mitoz hücre bölünmesi ile gerçekleşmez?
Boş Bırak
I. Çekirdek zarının ve çekirdekçiğin kaybolması
II. DNA nın yarı korunumlu eşlenmesi
III. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi
IV. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi
Mitoz bölümede yukarıdaki olayların gerçekleştiği evreler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Mitoz bölünmenin profaz evresinde,
I. iğ ipliklerinin kinetokorlara bağlanması,
II. çekirdek zarının kaybolması,
III. kromozomların kromatin ipliğe dönüşmesi,
IV. DNA nın eşlenmesi
olaylarından hangileri gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Mitoz bölünmenin metafaz evresinde 80 kromatit bulunan bir hücre arka arkaya 4 kez mitoz geçirmiştir.
Bölünmeler tamamlandığında oluşan toplam hücre sayısı (a) ve her bir yavru hücrenin kromozom sayısı (b) aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 (a / b)
Boş Bırak
• Kromozomlar kinetokorlarından iğ ipliklerine tutunmuştur.
• Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmamıştır.
Yukarıda özellikleri verilen evre aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Kanserli dokularda,
I. hücrelerin aşırı miktarda bölünmesi,
II. hücre döngüsü kontrolünün bozulması,
III. hücrelerin kontrol noktalarındaki “dur” sinyallerine cevap vermemesi
durumlarından hangileri gözlenebilir?
Boş Bırak
I. Menekşe bitkisinden koparılan bir yaprağın toprağa ekilmesiyle yeni menekşe bitkisinin oluşması
II. Paramesyumun enine ikiye bölünmesi
III. Ayrık otunun, toprak altı gövdesi olan rizom ile çoğalarak bir tarlayı kaplaması
Yukarıdakilerden hangileri eşeysiz üremeye örnektir?
Boş Bırak
Rejenerasyon ile ilgili, I. Çok hücreli canlılarda her zaman eşeysiz üreme sağlar.
II. Mitoz bölünmelerle gerçekleşir.
III. İleri yapılı canlılarda doku ve organ yenilenmesini sağlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir ağaçtan koparılan iki dal, farklı ortamlarda yetiştirildiğinde, oluşan yeni ağaçların boylarının birbirinden farklı oldugu görülmüştür.
Bu durumun ortaya çıkması,
I. ortamların sıcaklığının farklı olması,
II. ortamlara gelen ışık şiddetinin farklı olması,
III. koparılan dalların kalıtsal materyallerinin farklı olması
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
Boş Bırak
Doku kültürü yöntemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

3 Yorum

  1. ecesu 06/05/2018 11:23

    güzeldi umarım ygsde isime yarar

  2. Ebru Mersin 14/11/2014 07:02

    Çok güzel bir test işime yardı ama cevap anahtarı yok

  3. Muhammed 09/11/2014 11:00

    Çok güzel bir test

Yorum Yaz