Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Muhammet Enes Ateş 77 puan
Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik oluşmamasının temel nedeni seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
2n = 26 kromozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz geçirirse,
a) Bölünme sonrası oluşacak hücre sayısı
b) Bölünme sonrası oluşan hücrelerin kromozom sayısı
değerleri seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
(a // b)
Boş Bırak
Boş Bırak
Bitki ve hayvan hücrelerinin mitoz bölünmesi,
I. DNA’nın replikasyon şekli
II. iğ ipliklerinin oluşum şekli
III. sitoplazmanın bölünme şekli
verilenlerin hangilerinden dolayı farklılık göstermez?
Boş Bırak
2n = 2 kromozomlu bir hücre için aşağıda mikroskop görünümü verilen evrelerden hangisi mitoz bölünmenin metafazını ifade eder?
Boş Bırak
I. Kromozomların en belirgin olduğu evredir.
II. Kromozomlar kinetokorları ile iğ ipliklerine bu evrede bağlanır.
III. Çekirdek zarı ve çekirdekçiğin yeniden oluştuğu evredir.
IV. Kromozomları oluşturan kardeş kromatitler bu evrede birbirinden ayrılır.
Mitoz bölünme sırasında gözlenen yukarıdaki olayların gerçekleştiği evrelerle ilgili seçeneklerin hangisi doğrudur?
(Profaz // Metafaz // Anafaz // Telafaz)
Boş Bırak
Mitoz bölünme sonrasında oluşan hücrelerle ana hücre arasında,
I. sitoplazma miktarının farklı olması
II. hücre büyüklüklerinin farklı olması
III. organel sayılarının farklı olması
IV. aktif genlerin farklı olması
V. genetik materyalin farklı olması
verilenlerden hangisi mutasyonun olduğuna dair kesin kanıt oluşturur?
Boş Bırak
Tomurcuklanma ile çoğalma,
I. bakteri
II. maya mantarı
III. hidra
canlılarının hangilerinde gözlenmez?
Boş Bırak
Eğrelti otunun metagenezi sırasında,
I. sporofit
II. gametofit
III. spor
IV. yumurta
yapılarının kromozom sayıları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
(n // 2n)
Boş Bırak
Bazı bitkilerde yan dalların uçları bitkiden ayrılmadan toprakla örtülüp gelişmeye bırakılabilir. Bu durumda toprağın altında kalan dallar yeni kökler oluşturarak gelişmeye başlar. Yan dalların gelişimi yeterli düzeye ulaştığında ana bitkiden kesilerek ayrılma gerçekleşir.
Üreme şekli yukarıdaki gibi olan vejetatif yöntem seçeneklerin hangisindeki ile adlandırılır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin vejetatif çoğalması çelikleme yöntemiyle olmaz?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. ecesu 06/05/2018 11:40

    bu sefer çok yanlışım çıktı :(((( off napacagim ben bu biyolojiyii

Yorum Yaz