Tebrikler! Testin en başarılı üyesi soru canavarı 60 puan
Çoğalmasını bölünme yoluyla yapan bir organizma için,
I. Tek hücrelidir.
II. Ortam koşullarına dayanıklı bireyler oluşturur.
III. Bölünmesi sadece mitoz bölünmeyle olur.
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
I. Ürün kalitesi yüksek olan bitkilerin kalıtsal yapılarının korunması
II. Kısa zamanda çok sayıda oğul dölün oluşmasına olanak sağlaması
III. Doğadaki biyoçeşitliliğin artmasına neden olması
Verilenlerden hangileri çiftçiler tarafından eşeysiz üremenin tercih edilme gerekçelerindendir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Adli tıp uygulamalarında olay yerinden elde edilen saç, tırnak, deri vs. gibi kalıntılar yardımıyla suçluların tespiti yapılabilmektedir.
Yukarıda anlatılan durum seçeneklerden hangisinin sonucudur?
Boş Bırak
Mitoz hücre bölünmesiyle,
I. Kromozom sayısının nesiller boyunca korunması sağlanmış olur.
II. Genetik özelliklerin değişmeden yavru hücrelere aktarılması sağlanır.
III. Eşeysiz üremeyle canlıların çoğalması sağlanır.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?
Boş Bırak
Bir bitkinin doku kültürü yöntemiyle çoğaltılması sürecinde,
I. bölünme yeteneğini yitirmiş hücrelerden kallus oluşturmaya çalışma
II. kallusun gelişebilmesi için sentetik oksin ve sitokinin hormonlarını verme
III. kallusun geliştiği ortama glikoz, vitamin gibi besleyici maddeleri ekleme
işlemlerinden hangileri yapılmalıdır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen vejetatif üreme şekli-üremenin gerçekleştiği canlı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
(Üreme Şekli // Gerçekleştiği Canlı)
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen canlılardan hangisinde rejenerasyonla çoğalma gözlenir?
Boş Bırak
Bir bitkiye ait,
I. embriyo
II. organ
III. hücre
yapılarının hangileri doku kültürü yöntemiyle geliştirilip yeni bir bitkinin oluşmasına neden olabilir?
Boş Bırak
Bir üretici aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanarak kalıtsal yapısı farklı olan bitkileri üretebilir?
Boş Bırak
Bitkilerde vejetatif çoğalmanın yaygın bir şekilde gözlenmesi,
I. fotosentez yeteneklerinin yüksek olması
II. meristem hücrelerinin bölünme limitinin olmaması
III. tohum üretme yeteneklerinin yüksek olması
verilenlerin hangilerinden dolayıdır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz