Tebrikler! Testin en başarılı üyesi irem kırdar 183 puan
Boş Bırak
Protein sentezinde görev yapan aşağıdaki yapılardan hangisi diğerlerinden daha büyüktür?
Boş Bırak
Bütün canlılar dış koşulların etkisiyle belirli sınırlar içinde kalmak koşuluyla farklılaşmalar göstermektedir. Ortam koşullarının etkisiyle oluşan ve kalıtsal olmayan bu değişimlere modifikasyon denir.
Buna göre,
I. aynı kökten elde edilen iki karahindiba bitkisinin dağda ve ovada yetiştirilenlerinin birbirinden farklı kök, gövde, yaprak biçimlerine sahip olması,
II. bal arılarının döllenmiş yumurtalarından polenle beslenenlerinin işçi, arı sütü ile beslenenlerin kraliçe olması,
III. çuha çiçeğinin 30 °C den yüksek sıcaklıkla geliştirilmesiyle beyaz, 30 °C den düsük sıcaklıkta geliştirilmesiyle kırmızı çiçek açması
olaylarından hangileri modifikasyona örnektir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Sentezlenen bir proteinde en fazla kaç çeşit amino asit bulunabilir?
Boş Bırak
Neurospora (Ekmek küfü mantarı) sporlarının X ışınlarına tutulduktan bir süre sonra her zaman yaşadıkları kültür ortamında yaşayamadıkları tespit edilmiştir. Bu sporların bulundukları ortama arjinin amino asidi ve vitaminler eklendiğinde hayatlarını devam ettirebildikleri görülmüştür.
Buna göre,
I. Neurospora’nın protein sentezinden sorumlu genleri mutasyona uğramıştır.
II. Arjinin amino asidini şifreleyen tek bir kodon çeşidi vardır.
III. X ışınlarının neden olduğu mutasyon, Neurospora’nın arjinin amino asidini sentezleyememesine yol açmıştır.
yargılarından hangilerine varılabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir gen-bir polipeptit hipotezi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Ökaryot bir hücrede,
I. mRNA’daki kodonların tRNA’daki anikodonlarla eşleşmesi,
II. DNA daki genetik kodlara uygun mRNA kodonlarının üretilmesi,
III. anlamlı zincirde bulunan timin ile tamamlayıcı zincirde bulunan adenin arasındaki hidrojen bağlarının kopması
olaylarından hangileri çekirdekte gerçekleşir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir modifikasyon, meydana geldiği canlıda,
I. ortama uyum yeteneğini artırma,
II. kalıtsal çeşitlilik sağlama,
III. vücut hücrelerinin işleyişini değiştirme
durumlarından hangilerini saglayabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. hamdulah arda 14/11/2016 09:33

    çok pis sorular

Yorum Yaz