Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Burak Kahraman 284 puan
Aşağıdakilerden hangisinde verilen maddeden elde edilen ürün fiziksel bir değişme sonucu oluşmamıştır?
(Madde / Ürün)
Boş Bırak
Toz halinde bulunan katı bir bileşige,
I. Basınç altında sıkıştırılıyor.
II. Suya atıldığında iyonlarına ayrışıyor.
III. Elektrolizle elementlerine dönüştürülüyor.
işlemlerinden hangileri tek başına uygulandığında katı bileşigin kimyasal yapısı kesinlikle değişir?
Boş Bırak
I. Sofra tuzunun suda çözünmesi endotermiktir.
II. HCl ile NaOH çözeltilerinin nötrleşmesi ekzotermiktir.
III. KClO3 ün parçalanarak KCl ve O2 oluşturması tepkimesi ekzotermiktir.
Yukarıdaki cümlelerden doğru olan "D", yanlış olan "Y" olarak değerlendirilmesine ilişkin doğru sıralama aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki ayırma işlemlerinden hangisi kimyasaldır?
Boş Bırak
I. Suyun donma noktası 0 °C, kaynama noktası 100°C dir.
II. Suyun özkütlesi 1 g/mL dir.
III. Su, hidrojen ve oksijen elementlerinin belirli ağırlık oranlarında birleşmesiyle oluşur.
Su ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri fiziksel özelliktir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Gaz fazında gerçekleşen bir kimyasal tepkime için;
I. Toplam kütle
II. Atom sayısı ve cinsi
III. Toplam hacim
Yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle korunur?
Boş Bırak
I. Yanma tepkimeleri genellikle ekzotermiktir.
II. Analiz tepkimeleri genellikle endotermiktir.
III. Sentez tepkimeleri genellikle ekzotermiktir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki olaylardan hangisi endotermik kimyasal değişimdir?
Boş Bırak
Aşağıdaki kimyasal tepkimelerden hangisi yanlış denkleştirilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
(X / Y / Z)
Boş Bırak
(X / Y / Z)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz