Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Double helix 90 puan
Birlikte yaşayan iki canlıdan herhangi birinin sayısının artması durumunda diğeri de aynı oranda artış gösteriyorsa bu canlılar arasında,
I. kommensalizm,
II. mutualizm,
III. parazitizm
ilişkilerinden hangisinin olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Canavar otu (Orabanche purpurea) küçük yapraklı, odun boruları zayıf bir bitkidir. Klorofili olmadığı için fotosentez yapamaz. Emeçlerini konağın iletim demetlerine uzatarak buradan organik besin ve su ihtiyacını karşılar.
Canavar otu ile ilgili,
I. Tam parazit bir bitkidir.
II. Eşeyli üreyemez.
III. Soymuk boruları gelişmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Popülasyonların yoğunluğu, büyüklüğü, dağılımı ve yaş dağılımı popülasyonun dinamiğini meydana getirir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi popülasyon dinamiğini olumsuz yönde etkiler?
Boş Bırak
I. Av-avcı ilişkisi
II. Türler arası rekabet
III. İklim koşulları
Yukarıdaki faktörlerden hangileri popülasyonun taşıma kapasitesinin belirlenmesinde etkili olabilir?
Boş Bırak
I. Okyanus
II. Çöl
III. Çayır
IV. Akarsu
Yukarıdakilerden hangileri biyom çeşitlerindendir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir göl ekosistemine tarım alanlarından taşınan DDT nin etkisini incelemek isteyen araştırmacılar, göldeki besin ağından seçtikleri bir besin zincirinin farklı düzeyindeki canlılardan örnekler toplamışlardır. Bu canlıların dokularında biriken DDT miktarını ppm (mg/L) cinsinden aşağıdaki gibi belirlemişlerdir.
• Fitoplankton » 0,002 ppm
• Zooplankton » 0,012 ppm
• Küçük balık » 0,20 ppm
• Büyük balık » 1,8 ppm
• Balıkçıl kuş » 18 ppm
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak
Orman biyomlarının çeşitlerinden olan tropikal yağmur ormanlarına en iyi örnek Ekvator yağmur ormanlarıdır. Bu ormanlar dünyanın en zengin doğal yaşam alanlarıdır. 10 km2 lik yağmur ormanı alanı ortalama olarak aşağıdaki türleri barındırmaktadır.
• 15750 tür bitki
• 400 tür kuş
• 100 tür sürüngen
• 60 tür kurbağa
• 4000 tür böcek
Buna göre,
I. Ekvator yağmur ormanları, zengin tür çeşitliliğine sahip kara biyomlarıdır.
II. Ekvator yağmur ormanlarında bulunan hayvan türü sayısı, bitki türü sayısından daha fazladır.
III. Ekvator yağmur ormanlarının tür çeşitliliğinin sağlanmasında, ortamın uygun nem ve sıcaklık değerleri etkilidir.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz