Bir öğrencinin esnek yaylar ile ilgili yaptığı araştırmada deneyinin kontrollü değişkenleri yayın cinsi ve yayın boyu, bağımlı değişken ise yayın uzama miktarıdır.
Buna göre, yapılan araştırmanın hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Sıcaklıkları farklı olan X ve Y cisimleri ısıca yalıtılmış bir ortama konulup birbiriyle ısı alışverişi yapmaları sağlanıyor.
Buna göre, cisimlerin sıcaklık-zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki elementlerden hangisinin sembolü yanlış verilmiştir?
(Element // Sembolü)
Boş Bırak
I. C(k)
II. Co(k)
III. CO(g)
Yukarıdaki maddeler için seçeneklerde verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
I.Camın, ipeğe sürülünce elektrikle yüklenmesi atomun kendinden daha küçük yüklü tanecikler bulundurduğunu gösterir.
II.Sürtünme ile elektriklenme, sürtünen cisimler arasındaki e alışverişi olayıdır.
III. Elektriklenme türü, ebonit ve cam çubukta aynıdır.
IV. Elektrolizde, maddenin bir kısmının anoda bir kısmınında katoda gitmesi maddenin elektrik yüklü tanecikler içerdiğini gösterir.
Yukarıdaki ifadeler doğru (D) ve yanlış (Y) olarak I, II, III ve IV yolunu izleyerek sıralandığında seçeneklerden hangisi doğru olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I.N2’deki N / N bağı
II.NaCI’deki Na+…CI bağı
III.H2O’daki moleküler arasındaki bağ
Yukarıda verilen örneklerden hangisi fiziksel bağ tanımına uyar?
Boş Bırak
Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir.
Buna göre,
I. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça viskozite azalır.
II. Sıcaklık arttıkça viskozite azalır.
III. Gliserinin viskozitesi zeytinyağından büyüktür.
yargılarından hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
I. HCI ve NaCIO beraber kullanılmamalıdır.
II. Çamaşır suyu sebze ve meyvecilikte kullanılır.
III. Lavabo açıcıları su tesisatlarına zarar verir.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen petrol ürünlerinden hangisinin aynı koşullardaki kaynama sıcaklığı diğerlerine göre daha düşüktür?
Boş Bırak
Deterjanların temel bileşenleri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
İnsan vücudunda bulunan bazı organik besin çeşitleriyle ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir.
Organik besinin özelliğiEnerji verici olarak kullanılabilmeDüzenleyici olarak görev yapabilme
Hücre zarının yapısına katılabilmeab
Dışarıdan hazır hâlde alınmaa,cb,d

Tablo incelendiğinde a, b, c ve d için seçeneklerden hangisi doğru olur?
(a // b // c // d)
Boş Bırak
Bir hücrede ribozom faaliyetinin yoğun olduğu zaman diliminde gözlenecek olaylarla ilgili,
I. pH değerinin düşmesi,
II. hücredeki su miktarının azalması,
III. kullanılan ATP miktarının artması
verilenlerden hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Canlıların filogenetik sınıflandırılması yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Memeli canlılara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu canlıların diğer omurgalı hayvan sınıflarından ayırt edilmesinde kullanılır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıda verilen uygulamalardan hangisi kriminal (suç) laboratuvarlarda suçluların tespit edilmesinde kullanılır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Sığır kuşları herbivorları takip ederek onların üzerinde yaşayan kene ve parazitlerle beslenir.
Yukarıda belirtilen sığır kuşları ile herbivorlar arasındaki ilişki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Döllenme olayının gerçekleşmediği sağlıklı bir kadının kanındaki progesteron miktarı değişimini gösteren grafik seçeneklerin hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
Mitoz hücre bölünmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tanımlamadır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz