Tebrikler! Testin en başarılı üyesi cihat bink 292 puan
Organik bileşiklerin temel elementi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Organik bileşikler ve anorganik bileşikler arasındaki farklar için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi organik bileşik değildir?
Boş Bırak
I. CH3COOH
II. NaCl
III. C6H12O6
IV. HCN
Yukarıda verilen bileşiklerin organik veya anorganik bileşik olarak sınıflandırılması hangisinde doğru verilmiştir?
(organik // anorganik)
Boş Bırak
Hidrokarbon bileşikleri aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır?
Boş Bırak
Doymuş düz zincirli hidrokarbon bileşikleri için;
I. Genel formülleri CnH2n+2 dir.
II. Moleküllerinde ikili bağ bulunur.
III. En küçük alkan molekülü CH4 dır.
yargılarından hangileri doğrudur?
Boş Bırak
Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi yanlış adlandırılmıştır?
(Organik Bileşik // Bileşiğin Adı)
Boş Bırak
(I // II // III)
Boş Bırak
Boş Bırak
Aşağıdaki formülleri verilen organik bileşiklerden hangisinin karşısındaki adlandırma yanlıştır?
Boş Bırak
X, Y ve Z organik bilesikleri için asagıdaki bilgiler veriliyor:
– Sadece Y nin yapısında azot (N) atomu bulunmaktadır.
– Sadece Z nin yapısında oksijen (O) atomu bulunmaz.
Buna göre X, Y ve Z nin sınıflandırılması için aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir?
(X // Y // Z)
Boş Bırak
Molekülünde 2 karbon atomu içeren hidrokarbon bilesiklerinden X, Y ve Z ile ilgili asagıdaki bilgiler veriliyor:
– X sadece tekli baglar içermektedir.
– Y molekülünde üçlü bag bulunmaktadır.
Buna göre, X, Y ve Z nin adlandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(X // Y // Z)
Boş Bırak
CXHY bileşiği için;
I. Y > 2X ise alkandır.
II. Y = 2X ise alkendir.
III. Y < 2X ise alkandır.
yargılarından hangileri doğru olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
CH3 — CH2 — CH2 — COOH
bileşiğinin polar (hidrofil) ve apolar (hidrofob) gruplar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
(Hidrofob Grup // Hidrofil Grup)
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz