Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Bilge Batur 76 puan
Rakamları farklı beş basamaklı 125ab sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre a’nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
x pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12 ve en küçük ortak katı 72’dir.
Buna göre x kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Semra ve Mustafa’nın sırasıyla 36 ve 54 adet kalemi vardır. Semra ve Mustafa kalemlerini birbirine karıştırmadan ve hiç artmayacak şekilde kutulara yerleştireceklerdir.
Her kutuda eşit sayıda kalem bulunacağına göre en az kaç tane kutuya ihtiyaç vardır?
Boş Bırak
Özkan bilyelerini dörder, beşer ve altışar saydığında her seferinde 3 bilyesi artmaktadır.
Buna göre Özkan’ın bilye sayısı en az kaçtır?
Boş Bırak
Beş basamaklı 41a7b sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre beş basamaklı 3a2b3 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
Boş Bırak
Uzunlukları 15 m, 20 m ve 25 m olan üç tel parçası eşit uzunlukta ve hiç parça artmayacak şekilde en az kaç tane parçaya ayrılabilir?
Boş Bırak
a ve b aralarında asal sayılardır.
EKOK(a, b) =210 olduğuna göre a + b en az kaçtır?
Boş Bırak
Taban ayrıtlarının uzunlukları 12 m ve 10 m olan dikdörtgenler prizması şeklinde bir havuzun tabanı birbirine eş ve kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olan kare fayanslarla hiç boşluk kalmayacak şekilde kaplanacaktır.
Bu iş için en az kaç fayansa ihtiyaç vardır?
Boş Bırak
Rakamları farklı dört basamaklı 4a2b sayısı 4 ile tam bölünebilmektedir.
Bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre a’nın alabileceği kaç farklı değer vardır?
Boş Bırak
Tuğçe elindeki şekerleri beşerli, sekizerli ve on ikişerli gruplara ayırırsa her defasında 3 şeker artmaktadır.
Tuğçe’nin 300’den fazla şekeri olduğuna göre en az kaç şekeri vardır?
Boş Bırak
Üç farklı gemiden birincisi 36, ikincisi 48 ve üçüncüsü 72 günde bir sefere çıkmaktadır.
Bu üç gemi birlikte sefere çıktıktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte sefere çıkarlar?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz