Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 104 puan
Bir madeni para art arda üç kez atılıyor. Birinci atışın yazı olduğu biliniyorsa diğer iki atışın da yazı olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
Bir çift zar atıldığında zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 8 olduğu bilindiğine göre bu sayıların ikisinin de tek sayı olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir kutuda renkleri dışında aynı özelliklere sahip 4 kırmızı, 6 beyaz top vardır.
Bu kutudan rastgele alınan 2 topun aynı renkte olduğu bilindiğine göre ikisinin de kırmızı olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin alt kümelerinin her biri özdeş kağıtlara ayrı ayrı yazılarak bir kutuya atılıyor. Bu kutudan rastgele bir kağıt alınıyor.
Alınan kağıdın üzerinde 4 elemanlı bir küme yazılı olduğu bilindiğine göre bu kümede c harfinin bulunma olasılığı nedir?
Boş Bırak
İki öğrenciden birinin sınavı kazanma olasılığı 1/3 , diğerinin sınavı kazanma olasılığı 2/5 ’tir.
Buna göre sınavı sadece bir öğrencinin kazanma olasılığı nedir?
Boş Bırak
10 kız ve 6 erkekten oluşan bir grupta kızların 4’ü, erkeklerin 2’si gözlüklüdür.
Gruptan rastgele seçilen bir kişinin kız veya gözlüklü olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
Bir küpün iki yüzüne A, iki yüzüne B, iki yüzüne C harfleri yazılıyor.
Bu küp art arda 3 defa atıldığında üst yüze gelen harflerin üçünün de birbirinden farklı olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5} kümesinin elemanları kullanılarak 3 basamaklı doğal sayılar yazılıyor.
Yazılan bu sayıların en az iki basamağındaki rakamların aynı olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
4 öğretmen ve 6 öğrenci arasından seçilen 3 kişiden ikisinin öğretmen birinin öğrenci olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
Bir torbada renkleri dışında aynı özelliklere sahip eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyeler vardır. Torbadan geri atılmamak şartı ile art arda rastgele iki bilye çekiliyor.
Çekilen bilyelerin ikisinin de beyaz olma olasılığı 7/30 olduğuna göre torbada kaç bilye vardır?
Boş Bırak
Bir madeni para ile bir zar birlikte atılıyor.
Paranın üst yüzüne tura ve zarın üst yüzüne çift sayı gelme olasılığı nedir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz