Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ahmet tarıkahya 96 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
a sayısı, b2 ve 2c sayıları ile ters orantılıdır.
b = 2 ve c = 3 iken a = 12 olduğuna göre, a = 2 ve b = 4 iken c kaçtır?
Boş Bırak
209 elma üç kisi arasında sırasıyla 1/2, 1/3, 1/4 sayıları ile orantılı olacak şekilde paylaştırılıyor.
Buna göre, payı en fazla olan kaç elma almıştır?
Boş Bırak
Birbirine baglı üç çarktan birincisi 3 devir yapınca ikincisi 5, üçüncüsü de 12 devir yapıyor.
Üçüncü çarktaki diş sayısı 35 olduğuna göre, çarklardaki toplam diş sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Bir miktar kalem üç kisiye sırasıyla 2, 3 ve 5 sayıları ile ters orantılı olarak paylaştırılıyor.
En az pay alan 6 kalemden fazla aldığına göre, kutudaki kalem sayısı en az kaç olabilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
x metre uzunluğunda bir tel a ile doğru, b ile ters orantılı olacak biçimde iki parçaya ayrılıyor.
Parçaların biri diğerinden x/3 metre uzun olduğuna göre, a.b çarpımı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
12 isçi günde 8 saat çalışarak 9 günde 15 parça iş yapmaktadır.
Bu işçilere es güçteki kaç işçi daha katılırsa 25 parça işi günde 9 saat çalışarak 2 günde bitirirler?
Boş Bırak
a + 1 tane işçi bir işi 10 günde bitiriyor.
Aynı işin 8 günde bitmesi için kaç işçiye daha ihtiyaç vardır?
Boş Bırak
Bir kümesteki 60 tavuğa 20 gün yetecek kadar yem vardır.
5 gün sonra kaç tavuk satılırsa kalan yem kalan tavuklara 20 gün yeter?
Boş Bırak
Boş Bırak
11 tane sayının aritmetik ortalaması 12 dir.
Bu sayıların her biri 2 artırılırsa oluşan yeni sayıların aritmetik ortalaması kaç olur?
Boş Bırak
Aliye, 10 luk sistemde değerlendirilen dört farklı sınava girmiş, dördünden de 4 ten büyük tam sayı olan notlar almıştır.
Aliye’nin not ortalaması 6 olduğuna göre, aldığı en yüksek not en fazla kaç olabilir?
Boş Bırak
a ile b nin aritmetik ortalaması 28 dir.
a ile geometrik ortalaması 4, b ile geometrik ortalaması 2√3 olan sayı kaçtır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz