Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 300 puan
Boş Bırak
Boş Bırak
x ve y tam sayıdır.
– 5 ≤ x < 4
– 3 ≤ y < 5
olduğuna göre, x2 + 2y + 3 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
İçinde 5 rakamı bulunmayan iki basamaklı doğal sayılar küçükten büyüğe doğru sıralanıyor.
Bu sıralamada baştan 69. sayı kaçtır?
Boş Bırak
2a = 9
3b = 0,2
5c = 8
olduğuna göre, a ⋅ b ⋅ c kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
(x + 2) ⋅ P(x + 1)  = x3 – x2 – x + a ifadesi veriliyor. P(x) polinomunun x – 3 ile bölümünden kalan b’dir.
Buna göre, a – b kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
a ve b tam sayıları için
1 < |a| < b – a < 6
eşitsizliği sağlanmaktır.
Buna göre, b’nin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
İçi boş bir kare dik prizmanın köşelerinden rastgele ikisi seçilerek en kısa tel ile birleştirilecektir.
Bu telin, prizmanın cisim köşegeni olma olasılığı nedir?
Boş Bırak
ÖZKAN sözcüğünün harflerinin yerleri değiştirilerek elde edilen anlamlı ya da anlamsız sözcüklerden Ö harfinin K’den önde olduğu tüm sözcükler A kümesine; N harfinin Ö ’den önde olduğu tüm sözcükler B kümesine yazılıyor.
Buna göre, A B kümesinin eleman sayısı kaçtır?
Boş Bırak
Selim’in yaşının, doğum yılının rakamları toplamına eşit olduğu yıl, kardeşi Hakan doğmuştur.
2018 yılında Hakan’ın yaşı, doğum yılının rakamları toplamına eşit olacağına göre 2016 yılında bu iki kardeşin yaşları toplamı kaçtır?
Boş Bırak
A kabında kütlece % 30 u tuz olan 800 gram, B kabında ise kütlece % 20 si tuz olan 200 gram tuzlu su karışımları vardır. Önce A kabındaki tuzlu suyun 1/4 ü B kabına sonra B kabında oluşan karışımın 3/8ü tekrar A kabına boşaltılıyor.
Son durumda A kabında elde edilen karışımın kütlece yüzde kaçı tuzdur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ayşe ile Deniz her sayfası yazılı olan 320 şer sayfalık aynı romandan birer tane alarak okumaya ertesi gün sabah başlayacaklardır.
• Ayşe, her gün düzenli olarak sabahları 30 dakika, akşamları 45 dakika kitap okuyacaktır.
• Deniz, her gün düzenli olarak sabahları 20 dakika, akşamları 1 saat kitap okuyacaktır.
• Ayşe, 5 dakikada 2 sayfa okurken, Deniz 4 dakikada 2 sayfa okuyabilmektedir.
Buna göre, Deniz kitabı bitirdiğinde Ayşe’nin kitabı bitirmesine kaç sayfa kalmıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir okulda çalışan öğretmenler ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:
• Bir erkek öğretmenin okuldaki erkek meslektaşlarının sayısı, bayan meslektaşlarının sayısından 10 fazladır.
• Bir bayan öğretmenin okuldaki bayan meslektaşlarının sayısı, erkek meslektaşlarının sayısının yarısından 1 fazladır.
Buna göre, bu okulda toplam kaç tane öğretmen çalışmaktadır?
Boş Bırak
8, 17, 13, 13, 10, x
Yukarıdaki veri grubunun medyanı 12 olduğuna göre, aritmetik ortalaması kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
A = {a, b, c, d} ve B = {1, 2, 3, 4, 5, 6} kümeleri veriliyor.
f: A → B bire bir fonksiyon olduğuna göre, f(a) + f(b) – f(c) ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
3x – 4y + k = 0 doğrusu ile bu doğruya paralel olan ve A(1, 2) noktasından geçen doğru arasındaki uzaklık 4 birimdir.
Buna göre, k’nin pozitif değeri kaçtır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz