Tebrikler! Testin en başarılı üyesi KAYHAN TÜFEKÇİ 60 puan
Osmanlı Devleti’nde, tımarların rüşvet karşılığında haksızca dağıtılması sistemin bozulmasına sebep olmuştur.
Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının sonuçlarından değildir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin bozulmasıyla birlikte aşağıdakilerden hangisinde azalma olmamıştır?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde köyden kente göçlerin yaşanması neticesinde şehirlerde işsizlik yaşanmaya başlamış, eşkıyalık faaliyetleri ise artmıştır.
Osmanlı Devleti’nde görülen bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde toprak vergi gelirlerini toplama işinin ihale ile satışa çıkartılarak hazineye aktarılmasına “iltizam” denir. İhaleyi alan “Mültezimler” devlete peşin para ödeyerek bölgedeki vergileri toplama hakkını elde etmiştir.
İltizam sisteminin doğurduğu sonuçlar arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
Boş Bırak
Avrupa’da, Katolik Hristiyan dünyasında yaşanan yeniden yapılanma hareketine “Reform” denir. Reform, Avrupa’da “Otuz Yıl” adı verilen mezhep savaşlarına da sebep olmuştur.
Otuz Yıl Savaşlarından sonra Avrupa’da imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile halka mezhep seçme özgürlüğü verilmiştir?
Boş Bırak
Fransa kralı XIV. Louis’nin “Devlet demek ben demektir.” sözü;
I. mutlakiyet yönetimini benimseme,
II. egemenliğini ilahî güce dayandırma,
III. devlet düzenini kurmak için köklü reformlar yapma
durumlarından hangilerinin göstergesidir?
Boş Bırak
Avrupa’da “Rönesans” ile bilim, kültür ve sanat alanında gelişmeler sağlanırken, “Reform” ile din alanında yeniden yapılanma gerçekleşmiştir.
Rönesans ve Reform hareketleri aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Avrupa’da XVII. yüzyılda yaşayan bilim insanları ve onların uygarlık hayatına olan katkıları hakkındaki aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Tarhuncu Ahmet Paşa, has ve zeamet gelirlerini doğrudan hazineye aktarmış, saray masraflarını sınırlandırmış, Osmanlı Devleti’nin modern manada ilk bütçesini hazırlamıştır.
Tarhuncu Ahmet Paşa’nın uyguladığı ıslahat politikasıyla ilgili;
I. memur maaşlarını sınırlandırdığı,
II. devlet gelirlerini artırdığı,
III. gelir ve giderler arasındaki mali farkı azalttığı
durumlarından hangilerine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
Osmanlı Devleti’nde Paşa, kendisine sunulan sadrazamlık teklifini bazı şartlar öne sürerek Sultan zamanında kabul etmiştir.
Osmanlı Devleti ile ilgili verilen metindeki boşluklara uygun olan kelimeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi IV. Mehmet Dönemi siyasi gelişmelerinden değildir?
Boş Bırak
Şair Keşfi’nin; Uyvar Kalesi’nin Osmanlı Devleti tarafından Avusturya’dan alınması üzerine yazdığı,
Gaziler küffara mukabil olup,
Tekbirler eyleyüb düşmana salup,
Taburların bozup kalasın alup,
Velvele saldılar Frengistan’a.
dizeleri dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz