Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 125 puan
Annesinin sık sık ağladığını gören bir çocuk, kadınların erkeklerden daha duygusal olduğunu; yaz mevsiminin sıcak geçtiğine tanık olan orta yaşlı bir insan ise, kışın çok soğuk geçeceğini söyleyebilir.
Yukarıda anlatılanlar, hangi bilgi türüne örnek oluşturur?
Boş Bırak
Sanatçı ve filozofun ortak özellikleri kadar ayrılan yanları da vardır.
Aşağıdakilerden hangisi sanatçıdan çok filozofu ilgilendirmektedir?
Boş Bırak
Bilimin ulaşmış olduğu sonuçlar özel bir olayı değil, aynı cinsten olan olaylar grubunun hepsini kapsar.
Burada bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Bilim tarihi, insanlığın XX. yüzyılda ulaştığı bilgi birikiminin, çeşitli din, dil ve kültüre sahip ulusların ortak çabalarının ürünü olduğunu belirlemiştir.
Burada bilimin hangi özelliği açıklanmaktadır?
Boş Bırak
"Bilimlerde elde edilen sonuçlar kadar, o sonuçlara nasıl ulaşıldığı da önemlidir."
yargısıyla, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Bireyler buzlu yolda yürümenin zor olduğunu, güneşli havada fazla dolaşmanın güneş çarpmasına yol açacağını yaşamsal faaliyetlerini sürdürürlerken farkına varmadan ve belirli bir yönteme dayanmadan elde etmişlerdir.
Parçada gündelik bilginin hangi özelliği daha çok vurgulanmak istenmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi sanat bilgisinin özelliklerinden biri değildir?
Boş Bırak
İki ressam, aynı objenin resmini, aynı malzemeleri kullanarak yapsalar bile iki resim birbirinin aynısı olmaz. Bir ressam, aynı objeyi, aynı malzemeleri kullanarak ikinci defa aynı biçimde resmedemez.
Buna göre, sanat bilgisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Varlık, bilgi, değer hakkında bütüncül bir görüş üreten, hayatın anlamını sorgulayan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Astronomi ileriki yıllarda Halley Kuyruklu Yıldızı’nın ne zaman dünyanın yakınından geçeceğini ve dünyanın hangi bölgelerinde görülebileceğini söyleme imkanına sahiptir.
Bu durum, bilimsel bilginin hangi özelliğine örnektir?
Boş Bırak
"Bilim, gözlem ve deney yapılabilecek olayları inceleme etkinliğidir." derken, bilimin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
Bilimsel bilgi, gelecekte bizi bekleyen sorunlardan da haberdar eder.
Bu durum bilimsel bilginin hangi özelliğini dile getirmektedir?
Boş Bırak
Din de felsefe gibi varlığı ve evreni bütüncül bir yaklaşımla ele alır. Fakat dinin doğruları mutlaktır ve kuşkuya kapalıdır. Her dinin kendine özgü ilkeleri vardır ve bu ilkeler değiştirilemez. Felsefe ise; varlığı sorgulayıcı bir boyutta ele alır.
Parçaya göre felsefe, hangi yönüyle dini bilgiden ayrılmaktadır?
Boş Bırak
Bilimsel bilgiyle , gündelik bilginin birleşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bu bilgi bilimsel bilginin hayatı kolaylaştıracak şekilde kullanılması amacını taşır.
Yukarıda işlevi açıklanan bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gündelik bilgi, yaşamın akışı içinde insanların bireysel deneyimlerine bağlı olarak ortaya çıkan bilgi türüdür. İnsanoğlu deneyimlerinin sonucunda doğaya egemen olabilmek ve yaşamını kolaylaştırabilmek için gerekli araçlar yaratmıştır. Fakat doğaya egemen olma yolunda bu araçların işe yaramaları için bilimin kontrolünde gelişmiş olması gerekmektedir.
Buna göre, gündelik bilgi için, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz