Tebrikler! Testin en başarılı üyesi sümeyra kaplan 44 puan
Aşağıdaki sorulardan hangisi din felsefesi ile ilgili değildir?
Boş Bırak
Din, varlıkla ilgili sorulara dogmatik cevaplar verirken, felsefeyse bunları sorgulayarak akıl ve mantık süzgecinden geçirir.
Bu paragraftan yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi dine ait kavramlardan biri değildir?
Boş Bırak
Semavi dinlere göre, her şeyin yaratıcısının eşi ve benzeri yoktur. Yaratıcı evrene içkin değil aşkın bir varlıktır. Evrende var olan her şey onun yaratması sonucu ve kontrolü altında gerçekleşir.
Buna göre semavi dinlerle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi arasında ilişki kurulabilir?
Boş Bırak
“Doğada gözlenen nedensellik ilişkisi, sonsuz bir dizi biçiminde geriye götürülemeyeceğine göre evrenin bir ilk nedeni olmalıdır ve bu neden Tanrı’dır.” görüşünü savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Sorgulanamaz ve değiştirilemez temel inançlar
II. Yaratıcı
III. Yaratıcının buyruklarını insanlara iletmek için seçtiği yetkin kişi
Din felsefesi ile ilgili yapılan açıklamaların kavramsal karşılığı hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
I // II // III
Boş Bırak
Tanrı, inanç ve dinler gibi kavramlar üzerine yapılan akılcı, eleştirel ve tarafsız düşünme etkinliğidir.
Bu paragraf felsefenin hangi temel disiplini hakkında bilgi vermektedir?
Boş Bırak
Aşağıdaki kavramlardan hangisi dinin felsefeden temel farkını ifade eder?
Boş Bırak
I. Yaratıcının buyruklarını peygamberleri aracılığı ile insanlara iletmesi
II. Yaratıcı tarafından seçilmiş kişidir.
III. İnanç gereği sürekli tekrarlanan törensel eylemler.
IV. Üstün varlığın niteliğidir.
Numaralandırılmış maddelerde aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavramın açıklaması yapılmamıştır?
Boş Bırak
– İnsan Tanrı’nın bir parçasıdır.
– Evren ile Tanrı aynı şeydir.
– Tanrı’yı varlıktan bağımsız düşünemeyiz.
Verilen ifadeler aşağıdaki görüşlerden hangisine aittir?
Boş Bırak
I. Farabiye göre, zorunlu varlıktır.
II. Descartes’e göre mükemmel olan varlıktır.
Bu düşünürler, din felsefesinin temel kavramlarından hangisini dile getirmektedirler?
Boş Bırak
“Ben bilim insanıyım; somut, üzerinde deney ve gözlem yapabildiğim varlıkları inceler, onlar hakkında bilgiler elde ederim. Tanrı ise metafizik bir unsurdur. Tanrı’nın üzerinde deney ve gözlem yapamadığım için onun hakkında bir bilgiye sahip değilim. Bu nedenle Tanrı’nın varlığı veya yokluğu ile ilgili bir şeyler söylemem doğru olmaz”
Verilen parçadaki bilim insanının düşünceleri aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine ait olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz