Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Enes kpl 90 puan
Felsefe, inanç ile ilgili tartışmalar yaparken, akıl ve düşünceden hareket eder. Filozoflar din ile ilgili üretilen bilgilerden yararlanırlar. Bunlara yeni bakış açıları ve bilgiler eklerler. Oysa din, inancı yine inançla tartışmaktadır.İnandığı temel kaynaklardan yola çıkarak açıklamalar getirir. Bu nedenle ilahiyat ile felsefenin Tanrı, ruh, ölüm gibi konulara yaklaşım biçimleri birbirinden farklıdır.
Parçada aşağadaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır?
Boş Bırak
• Orta Çağ düşüncesi din merkezli dogmatik ve eleştiriye kapalıdır. Bu dönem düşünürleri için doğru, araştı- rılması gereken bir şey değildir; çünkü bütün doğrular kutsal kitapta verilmiştir. Bu yüzden Orta Çağ Felsefesi yeni bir söylenmez.
• Rönesans düşüncesi ise insan merkezli ve eleştireldir. Bu dönem düşünürleri için doğru, araştırılması gereken bir şeydir. Bu da rönesans düşünürünü tutkulu bir araştırmacı yapmıştır. Bu yüzden Rönesans felsefesi değişken, aktif ve hamlecidir.
Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi sadece Orta Çağ düşüncesi için söylenebilir?
Boş Bırak
Stoacı bir filozofa göre, kıvılcım aleve, damla okyanusa göre ne ise, insan Tanrı'ya göre odur. Vücudumuz katı ve sıvı maddenin bir parçasıdır. Ruhumuz, hava ve ateşten oluşan bir nefestir. Stoacı bakımından, var olmakla cisim olmak aynı anlama geldiğinden, ruh da kaba bir cisimle örtülmüş ince bir cisimdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi stoacıların bu düşüncesiyle örtüşmez?
Boş Bırak
Ölüm döşeğinde kendisini ziyaret eden bir arkadaşı Hume'a ölümden sonra bir hayat olup olmadığını sorar. Hume'un buna "ateşe atılan kömür parçası yanmayabilir de!" diye cevap verdiği söylenir.
Hume'un bu yaklaşımını aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabiliriz?
Boş Bırak
İnanan bir kimse, kendi kabullerini imandan gelen kanaatlerine dayandırıyorsa o kimse henüz saf iman sahibi olup felsefenin eşiğine adımını atmamış demektir. Şayet düşüncelerini bilimsel tartışmaya açık buluyorsa ancak o zaman filozof olabilir.
Buna göre, inanan bir kişinin filozof olma eşiğine adımını atması hangi düzeye ulaşmasıyla mümkündür?
Boş Bırak
St. Anselmus Tanrı kanıtlamasıyla ünlü bir düşünürdür. Onun Tanrı kanıtlamasını kısaca şöyle özetleyebiliriz: Tanrı, tanımı gereği "en yetkin olan"dır. Eğer o yoksa, "en yetkin olan" da olmayacaktır. Oysa insanlar, en yetkin bir varlığın var olduğu fikrine sahiptirler. Tanrı, hepimizin zihninde vardır. O halde "en yetkin olan Tanrı" vardır. O, ezeli ve ebedidir, yani zaman içinde başlangıcı ve sonu yoktur. Yaratılmamıştır, yok edilemez.
Buna göre, St. Anselmus Tanrı'nın varlığına kanıt olarak neyi görmektedir?
Boş Bırak
• Patristik felsefe, felsefe etkinliğini kilise babalarının, keşiş ve azizlerini sürdürdüğü bir dönemdir. Aslında bu babalar, Hristiyanlığın felsefe konularındaki yorumları ile uğraşmıyor; Hristiyanlık dinini öğretileştirmeye çalışıyorlardı.
• Skolastik felsefe ise Hristiyanlık inancını akıl ile temellendirerek sistematik bir yol izlemiştir. Bu dönemde Hristiyan felsefesi, keşişlerin yürüttüğü bir çalışma olmaktan çıkmış, çoğunlukla manastır ve kilise okullarında yapılır ve okutulur olmuştur.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Spinoza'ya göre, evrende yalnız Tanrı özgürdür. Çünkü Tanrı, kendisi tarafından belirlenmiştir. Oysa insan, sürekli bir şeylerin etkisi altındadır. İnsanı olumsuz etkileyen şeylerin başında tutkular gelir. Tutkular insanı köle yapar. Ahlâkın görevi, insanın tutkularını yenmesini sağlamaktır. Tutkular bilindiğinde aşılabilir.
Buna göre, ahlâkın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gazali, Felsefenin Tutarsızlığı adlı eserinde: "Felsefe öğrenmeye başlamadan önce fıkıh, kelam ve tasavvuf ilminin öğrenilmesi gerektiğini yoksa filozofların günah işleyebileceklerini, inkara düşebileceklerini" belirtir.
Gazali bu düşüncesiyle aşağıdakilerden hangisini ifade etmiştir?
Boş Bırak
İnsan olarak biz hep kaygı içindeyiz. İnsan kendini tasarımlamada, kendi üzerine kendini hesaba çekiyor. Böylece o, varoluşu tehlikeye sokuyor. İnsan kendi varoluşunu böyle bir tehlikenin içine atmaksızın onu kazanamaz. Varoluşun önceden oluşturulmuş, insana verilmiş bir sözü yoktur.
Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz