Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Mélis 325 puan
Yaygın olarak rüzgar aşınım izlerine rastlanan bir yöre için;
I. bitki örtüsünün cılız olduğu,
II. toprağın tanecikli yapıda olduğu,
III. laterit topraklarının bulunduğu,
IV. kimyasal çözülmenin şiddetli olduğu
yargılarından hangileri yanlış olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir bölgede yaygın olarak barkan oluşumlarına rastlanması, yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisinin doğruluğunu kanıtlar?
Boş Bırak
I. Uvala
II. Dağ içi ovası
III. Dev kazanı
IV. Sirk çukuru
Polye ovaları oluşum özelliği bakımından yukarıdaki yerşekillerinden hangilerine benzerlik gösterir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir arazide yüzeye yakın bir mağaranın tavan kısmının çökmesi,
I. obruk oluşumu,
II. dar alanlı bir yer sarsıntısı meydana gelmesi,
III. erozyon görülmesi,
IV. yeraltı su seviyesinin düşmesi
olaylarından hangilerine neden olur?
Boş Bırak
Bir bölgede mağara, obruk, uvala gibi yerşekillerinin yaygın olmasının nedeni olarak aşağıdakilerden gösterilebilir?
Boş Bırak
Aşağıdaki şekillerden hangisi suda çözülmüş malzemenin tortullanmasıyla meydana gelmiştir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir kıyı bölgesinde kıyı boyunca buzul izlerine rastlanması bu kıyı bölgesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini doğrular?
Boş Bırak
Aşağıda dış kuvvetlerin aşındırma yoluyla oluşturduğu bazı şekiller verilmiştir:
I. Uvala
II. Mantar kaya
III. Hörgüç kaya
IV. Dev kazanı
Bunlardan hangilerinde aşınma sürecinin devam etmesi, şeklin büyümesine ve kapladığı alanın genişlemesine neden olur?
Boş Bırak
• Yardang
• Şahit tepe
• Tafoni
Yukarıdaki oluşumların ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
I. Antartika'da geniş alanlı bir örtü buzulu bulunur.
II. Bakı, buzulların etki alanı üzerinde belirleyici bir faktördür.
III. Dördüncü jeolojik zamanda buzulların etki alanı genişlemiştir.
IV. Buzul bölgelerinde yıllık yağış miktarı fazla yağış rejimi düzenlidir.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında rüzgarların doğrudan veya dolaylı etkisi olduğu söylenemez?
Boş Bırak
Bir yörenin şekillenmesinde karstik süreçlerin etkili olabilmesi için yörenin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması zorunludur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. Ömer 01/02/2021 10:34

    Güzel bir değerlendirme testi ????????

  2. Mehmet 27/12/2020 10:28

    Güzel Bir Testi teşekkür ederiz

Yorum Yaz