Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Yaren Yavuz 104 puan
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın Ekvator'da şişkin kutuplarda basık, geoid şeklinde olduğunu kanıtlamak için kullanılacak bir bilgidir?
Boş Bırak
I. 30° enleminde sıcaklık ortalamalarının 70° enlemlerinden yüksek olması
II. Cisimlerin en kısa gölgelerinin öğle saatlerinde oluşması
III. Dünya haritalarında az veya çok hata olması
IV. Belli aralıklarla Güneş tutulması meydana gelmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri Dünya'nın şekli ile ilişkilendirilemez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Güneş'in doğuş ve batışı sırasında gözlenen alaca karanlığın süresi her enlemde farklıdır.
I. merkez 33 dakika
II. merkez 59 dakika
III. merkez 45 dakika
Buna göre, Güneş'in doğuşu sırasında alacakaranlık süresi gözlenen yukarıdaki merkezlerin enlem derecesi büyük olandan küçük olana sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Boş Bırak
I. Ekvator çevresi 40 076 km, kutuplar çevresi 40009 km dir.
II. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe iki meridyen arası mesafe kısalır.
III. Yerçekimi Ekvator'da az, kutuplarda fazladır.
IV. Dünyanın bir yüzü aydınlık iken diğer yüzü karanlıktır.
V. Dünya üzerinde 360 meridyen yayı oluşturulmuştur.
Yukarıda verilenlerden hangi ikisi arasında sebep sonuç ilişkisi vardır?
Boş Bırak
X merkezi Kuzey Kutup Dairesi, K merkezi Yengeç dönencesi, Z merkezi Oğlak dönencesi üzerinde bulunur.
Bu bilgiden yararlanılarak merkezlerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
#EnlemBoylam
X Merkezi67° Kuzey46° Doğu
Y Merkezi24° Kuzey73° Doğu
Yukarıda coğrafi konumları verilen X ve Y merkezleri ile ilgili bazı bilgiler şöyledir:
I. Y de yerel saat daha ileridir.
II. X de sıcaklık ortalamaları daha düşüktür.
III. Y nin yerel saati ile Başlangıç Meridyeni'nin yerel saati arasındaki fark daha fazladır.
IV. X'de Güneş'in ufuk üzerindeki yükseltisi daha azdır.
Buna göre, verilenlerden hangileri Dünya'nın şekliyle ilişkilidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Akdeniz'de deniz suyu tuzluluğu Karadeniz'den az Kızıldeniz'den daha fazladır.
Söz konusu denizlerin hangi özelliği bu durumun temel nedenidir?
Boş Bırak
I. Türkiye'nin doğusunda yerel saatin batısından ileri olması
II. Ekinoks tarihlerinde Ekvator'daki bir cismin gölgesinin sabah saatlerinde cismin batısı yönüne düşmesi
III. Türkiye'nin güneyine güneş ışınlarının daha büyük açılarla düşmesi
Dünya'nın ekseni etrafındaki dönüş yönü batıdan doğuya doğrudur.
Yukarıda verilenlerden hangileri bu durumla ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
• Atlas Okyanusu üzerinde Batı Avrupa'ya doğru ilerleyen Golf Stream Sıcak su akıntısında hareket yönünün sağına doğru bir sapma görülmesi
• Sabah saatlerinde ölçülen sıcaklıkların öğle saatlerinde ölçülen sıcaklıklardan düşük olması
Yukarıda verilenlerin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi diğer dördünün nedenidir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz