Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Merve IRAK 51 puan
1 / 1 400 000 ölçekli haritada 15 cm olarak gösterilen bir yol gerçekte kaç km dir?
Boş Bırak
Artvin – Rize yöresinin gerçek alanı ile izdüşüm alanı arasında belirgin fark vardır.
Bu durum yörenin hangi özelliğiyle ilgilidir?
Boş Bırak
1 / 3 000 000 kesir ölçeğinin çizgi ölçek değeri aşağıdakilerden hangisidir?
(çizgi ölçeklerin boyu 4 cm, 1 birim 1 cm dir.)
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir çizimin harita özelliği taşıması için çizimde
I. kuşbakışı görünümü gösterme,
II. yerşekillerini gösterme,
III. küçültmelerin belli bir ölçeğe göre yapılması,
IV. beşeri yapıları gösterme
özelliklerinden hangi ikisinin birlikte bulunması gereklidir?
Boş Bırak
1 / 1 500 000 ölçekli haritada 4k cm uzunluğunda gösterilen bir yol ikinci bir haritada 12k cm olarak gösterilmiştir.
Buna göre ikinci harita için;
I. daha küçük ölçekli olduğu,
II. haritada gösterilen ayrıntının daha fazla olduğu,
III. yeryüzünün fiziki özelliklerini gösterdiği
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Dünya haritaları hazırlanırken karaların ve okyanusların şekil ve boyutlarında bazı bozulmalar meydana gelir.
Bu durum
I. Yer'in küresel bir şekle sahip olması,
II. haritaların kuşbakışı görünüşe göre çizilmeleri,
III. harita çizimlerinde bir ölçek kullanılması
faktörlerinden hangileriyle ilişkilidir?
Boş Bırak
Yaklaşık 400 km uzunluğundaki Gediz Nehri'nin 5 cm olarak gösterildiği haritanın ölçeği nedir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ölçekleri aynı olan biri siyasi diğeri fiziki iki Dünya haritası birbiriyle karşılaştırıldığında haritalarda
– Grönland adasının harita alanı ile
– Afrika kıtasında meydana gelen
bozulma oranının aynı olmadığı görülmüştür.
Bu durum haritaların hangi özelliğinin birbirinden farklı olmasıyla ilgili olabilir?
Boş Bırak
Van Gölü'nün kuzey – güney yönündeki genişliği;
I. haritada 1,5 cm
II. haritada 7 cm
III. haritada 4,5 cm
olarak gösterilmiştir.
Buna göre, verilen haritalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Ekvator çizgisinin 3° Doğu meridyeniyle kesiştiği noktada bir K merkezi, 6° Batı meridyeniyle kesiştiği noktada bir M merkezi bulunmaktadır.
Buna göre K – M arası kuş uçumu uzaklığın 4,5 cm gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz