Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Tuba Kara 52 puan
Ay yüzeyinde gündüz sıcaklıklarının 150 °C gece sıcaklıklarının –130 °C olduğu tesbit edilmiştir.
Dünya ve Ay birbiriyle karşılaştırıldığında, Dünya yüzeyinde gün içindeki sıcaklık değişiminin daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Orta Asya'nın kış sıcaklık ortalamalarının aynı enlemdeki Doğu Asya kıyılarından düşük olması
II. Kuzey Avrupa'nın yıllık sıcaklık ortalamasının Güney Avrupa'dan düşük olması
Yukarıda verilenler sıcaklığa etki eden faktörlerden hangileriyle ilişkilendirilebilir?
(I // II)
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Rüzgar yönü
II. Günlük hareket
III. Yükselti
IV. Mevsim
Bir merkezin sıcaklık ortalamalarının belirgin bir şekilde değişmesinde yukarıda verilenlerden hangilerinin etkisi yoktur?
Boş Bırak
Boş Bırak
İsveç ve Norveç'te kuzey sektörlü rüzgarların etkili olduğu günlerde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşer bu durum ülkelerin hangi özelliğinin bir sonucudur?
Boş Bırak
Tropikal kuşakta kalıcı kar sınırı yüksektir. Bu duruma etki eden faktör aşağıdakilerden hangisi üzerinde de etkili olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Bir dağ yamacında yükseldikçe bitkilerin kuşaklara ayrılması
II. Konya'da kar örtülü gün sayısının Erzurum'dan az olması
III. Toros Dağları'nın güney yamaçlarında orman üst sınırının kuzey yamaçlarından yüksek olması
Yukarıda verilenlerden hangileri yükseltinin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz