Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Sedat Akbaş 76 puan
Türkiye’nin mutlak konumu tanımlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
I. Ortalama yükseltisi fazla ve yer şekilleri engebelidir.
II. Jeopolitik önemi son derece yüksek olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
III. Yıl içinde mevsim özellikleri belirgin bir şekilde görülmektedir.
Yukarıda ülkemizin konumu hakkında bazı bilgiler verilmiştir.
Bu bilgilerden hangileri ülkemizin matematik konumunun sonucu olarak gösterilir?
Boş Bırak
Türkiye’de yıl içinde dört mevsim belirgin olarak görülmektedir.
Bu durum Türkiye’nin hangi özelliğinin bir sonucudur?
Boş Bırak
Ülkemiz uluslararası saat dilimlerinden 2. ve 3. Saat dilimlerinde yer almaktadır.
Bu bilgiye göre ülkemiz hakkında aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılır?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin özel konum özelliklerinden etkilenmez?
Boş Bırak
Ülkemiz 36°42° kuzey paralelleri ile 26°45° doğu meridyenleri arasında yer alır.
Buna göre ülkemiz 57° doğu meridyeni ile 27°güney paralelinin kesiştiği noktaya göre hangi yönde kalır?
Boş Bırak
• Üç tarafı denizlerle çevrilidir.
• İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahiptir.
• Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır.
Yukarıda ülkemizin bazı konum özellikleri verilmiştir.
Bu özelliklerin;
I. Tarım
II. Ticaret
III. Sanayi
verilen faaliyetlerden hangileri üzerinde doğrudan etkisi vardır?
Boş Bırak
Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe sıcaklık ortalaması genel olarak düşmektedir.
Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
21 Haziran’da aşağıda verilen illerin hangisinde gündüz süresi diğerlerine göre daha uzundur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz