Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ramazan Çelik 43 puan
Boş Bırak
Türkiye'de kalsimorfik topraklara rastlanması aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Akarsuların taşıyarak biriktirdiği malzemeler alüvyal toprakları oluşturur.
Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde alüvyal toprakların bulunduğu söylenemez?
Boş Bırak
Türkiye'de fiziksel çözülmenin şiddetli olduğu bir merkezde;
I. atmosfer nemliliğinin az olması,
II. günlük sıcaklık farkının fazla olması,
III. alüvyal toprakların yayılış göstermesi,
IV. yağışların yıl boyunca yağmur şeklinde olması
özelliklerinden hangilerinin görüldüğü söylenebilir?
Boş Bırak
Türkiye'nin Akdeniz iklimi bölgelerinde kimyasal çözülme etkilidir. Ancak bu bölgelerde yaz mevsiminde kimyasal çözülmenin yavaşladığı görülür.
Bu durum bölgenin hangi özelliğiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Türkiye'de çernezyom topraklarının yayılış alanlarında, I. yaz mevsimi serin ve yağışlı,
II. doğal bitki örtüsü çayır,
III. kış mevsimi ılık ve yağışlı,
IV. sebze tarımına ayrılan arazi oranı fazla
özelliklerinden hangileri görülmez?
Boş Bırak
Boş Bırak
Türkiye'nin toprak varlığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Türkiye'de toprak çeşitliliği fazladır.
Bu durum,
I. iklim çeşitliliğinin fazla olması,
II. beşeri faaliyetlerin çeşitli olması,
III. yeryüzeyinin eğimli ve engebeli olması,
IV. tarım alanlarında nöbetleşe ekim yapılması faktörlerinden hangileriyle ilişkilidir?
Boş Bırak
– Yıllık yağış miktarının 400 mm nin üzerinde olduğu bozkır alanlarında görülür.
– Organik madde bakımından zengin topraklardır.
– Tahıl tarımına ve küçükbaş hayvancılığa uygun topraklardır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen toprakların aşağıdaki yörelerden hangisinde görüldüğü söylenebilir?
Boş Bırak
Fırat ve Kızılırmak nehirleri karma rejimlidir. Bu durum aşağıdakilerden hangisine kanıt olur?
Boş Bırak
Batı Anadolu'daki akarsuların,
• genellikle doğudan batıya doğru akış gösterdiği,
• vadilerinde menderesler oluşturduğu görülür.
Bu durum Batı Anadolu'nun hangi özelliğiyle ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz