Tebrikler! Testin en başarılı üyesi burcu 104 puan
Ülkemizin yer şekillerinin genel özellikleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Türkiye’nin ortalama yükseltisinin fazla olması;
I. Hidroelektrik enerji potansiyeli
II. Karayolu yapım maliyeti
III. Maden çeşitliliği
Verilenlerden hangilerini artırmıştır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Batı Anadolu’da levhaların hareketi sonucu kırılma ile oluşmuş ve denize dik uzanan dağlar yer alır.
Bu durum Batı Anadolu’da aşağıda verilenlerden hangisi üzerinde etkili olmamıştır?
Boş Bırak
Türkiye’nin Alp Himalaya Orojenez sisteminde yer alması;
I. Karasal iklim özelliklerinin görülmesi
II. Tektonik depremlerin yaygın olması
III. Ortalama yükseltisinin fazla olması
verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuştur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Ülkemiz genel olarak dağlık ve engebeli bir ülkedir. Dağların kıyıya uzanış doğrultusu kıyı kesimler ile iç kesimler arasında karayolu ulaşımını olumsuz etkilemektedir.
Aşağıda verilenlerden hangileri arasında dağların karayolu üzerindeki olumsuz etkisi diğerlerine göre daha azdır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Anadolu yarımadasının levha hareketleri sonucu toptan yükselmeye uğraması;
I. Ortalama yükseltisinin fazla olması,
II. Karasal iklim özelliklerinin yaşanması,
III. Platoların geniş yer kaplaması
verilenlerden hangileri üzerinde doğrudan etkili olmuştur?
Boş Bırak
Ülkemizde yer şekillerinin oluşumunda aşağıda verilen dış kuvvetlerden hangisinin etkisi diğerlerine göre daha fazladır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz