Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nisa karataş 23 puan
Herakleitos'a göre evren, boyuna akan, durmadan değişen dönüşümlü olarak yok olup yeniden ortaya çıkan bir "süreç", bir "oluş"tur. Bu oluşa, karşıt güçlerin çatışması ve bu çatışma sonunda ortaya çıkan uzlaşma (sentez) neden olur. Eğer bu karşıtlar arasındaki çatışma olmasaydı evrende nesneler de olmazdı. Örneğin, otun yok olması, koyunun yaşamasını sağlar; yorulmadan dinlenmenin değeri anlaşılmaz. Görüldüğü gibi oluş karşıtların çatışmasının sonucudur.
Herakleitos'un bu görüşüne göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Platon'a göre, birbirinden farklı iki dünya vardır. Biri nesneler dünyası, diğeri de idealar dünyası. İdealar dünyası her zaman var olan, hiç değişmeyen, hep kendisiyle aynı kalan varlıklardan oluşur. İdealar tüm varlıkların asılları, örnekleridir. Öncesiz, sonrasız tek ve yetkindirler. Günlük yaşamda gördüğümüz nesnelerse ideaların birer kopyasıdırlar, varlıkları sınırlıdır; zamanla değişir ve sonra yok olurlar, gölgeler gibi.
Buna göre, Platon varlık hakkında aşağıdaki görüşlerden hangisini savunmaktadır?
Boş Bırak
Aristoteles'e göre gerçek varlık, bu dünyada var olan tek tek nesnelerin özüdür. Bu konudaki düşüncelerinde hocası Platon'u eleştirir. Ona göre, Platon'un yanlışı, gerçek varlığı, onu meydana getiren bireylerden ayrı olan idealarda görmesidir. Ona göre, materyalistlerin yanılgıları da tözü (cevheri), maddeye indirgemeleridir. Oysa gerçek varlık ne sadece idea, ne de sadece maddedir. Bunları da içeren bütündür yani bireydir.
Buna göre, varlık görüşünde Aristoteles'i Platon ve materyalizmden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Farabi'ye göre, Tanrı'nın varlığı çeşitli biçimlerde kanıtlanabilir. Örneğin; dünyada hareket eden şeyler vardır. Hareket eden şey, hareketini bir hareket ettiriciden alır. Hareket ettirici kendisi de hareketliyse, o da hareketini bir baş- ka hareket ettiriciden alır. Bu böyle sürüp gider; ama bu dizi sonsuza kadar gidemez. Demek ki, hareket etmeyen bir hareket ettirici vardır ki o da Tanrı'dır. Yine dünyada nedenlilik olduğu da görülmektedir. Ama bütün etkin nedenlerin dışında, kendisi de nedensiz olan bir etkinlik bulunması zorunludur, bu da Tanrı'dır.
Bu parçada, aşağıdaki düşüncelerden hangisi vurgulanmıştır?
Boş Bırak
Demokritos'a göre evren, atomlardan meydana gelmiştir. Atomlar öncesiz ve sonrasızdırlar, yani baştan beri vardırlar; ne olmuşlardır, ne de yok olacaklardır. Atomlar, "boşlukta (uzayda)" değişik hızlarla sürekli hareket halindedirler. Birbirleriyle çarpışmaları ve birbirleri üzerindeki basınçları sonucu sınırsız şekiller halinde birleşerek evreni ve evrendeki şeyleri oluştururlar. Ona göre, kaba ve ağır hareket eden atomlar toprağı, hareketleri hızlı olan ince atomlar suyu ve havayı oluşturmuşlardır. Ay, güneş ve yıldızlar ise, atomların çarpışmasıyla ortaya çıkmış, boşluğa fırlayıp tutuşmuş olan taş yığınlarıdır.
Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde yanlış olur?
Boş Bırak
Evrende bir hareketin olduğunu görürüz. Bunu inkâr etmek için kör olmak gerekir. İnsanın kendisi de değişmektedir. Çünkü hem kendisi, hem de kendisini çevreleyen dünya daima değişmektedir. Demek ki, vücudun temel özelliği değişmektedir. Hareket etmeyen ve değişmeyen bir vücut ölüden başka bir şey değildir.
Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
J. St. Mill'e göre, bir şey duyu organlarınca algılanmamış olsa bile biz onların var olduğunu kabul ederiz. Çünkü hariçteki şeyi teşkil eden duyguların bizde henüz ortaya çıkmamış olması onların var olmalarına engel değildir. Düşüncemizin dışında herhangi bir şeyin varlığına inanmak, duyguların devamlı olarak imkânını kabul etmek demektir.
J. St. Mill'in bu parçada anlatmak istediği düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Gerçek olan şey, gözleyebileceğimiz şeydir. Bizim için önemli olan ölçebilmek ve tartabilmektir. Ama bu ölçü ve tartı da ancak maddesel olan şeylere uygulanabilir. Öyleyse asıl gerçek, bu uzay ve zaman içinde bulunan cisimler dünyasıdır. Bu maddesel olan şeyler arkasında bir gerçek aramaya kalkmamalıdır.
Parçada verilen görüşlerden, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Boş Bırak
Felsefe genel olarak "varlığı" sorgular. Varlığın ne olduğunu, varlığın ana maddesini araştırarak tümel bir bilgiye ulaşmak ister. Felsefenin bu alanda yaptığı çalışmaya "ontoloji" adı verilir.
Buna göre, aşağıdaki sorulardan hangisi "ontolojinin" kapsamına girmez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. YAKUP 13/10/2020 02:14

    çözdüm.

Yorum Yaz