Tebrikler! Testin en başarılı üyesi fatihsedef 323 puan
Çakıltaşı ve kumtaşı kayaçları oluşum bakımından aşağıdaki kayaç gruplarından hangisinde yer alır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisi bir bölgenin levha sınırında olduğuna öncelikle kanıt olur?
Boş Bırak
Yeryuvarlağının iç kısımlarında bulunan magmanın yer kabuğuna doğru yükselmesi ve kabuğun içinde yavaş yavaş veya yüzeyde hızla soğuma sonucu magmatik kayaçlar oluşur. Bu tür kayaçların dış kuvvetler tarafından aşındırılıp yerin çukur bir yerinde üst üste tortulanmasıyla veya yüksek ısı ve basınç altında kalmasıyla farklı kayaç türleri de meydana gelir.
Parçada aşağıdaki kayaç oluşum şekillerinden hangisine yer verilmemiştir?
Boş Bırak
I. Kiltaşı
II. Tebeşir
III. Andezit
Yukarıdaki kayaç türlerinin oluşum şekli aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Boş Bırak
Yeryüzündeki kayaçlar aşağıdaki faaliyetlerin hangisinde doğrudan kullanılmamıştır?
Boş Bırak
• Linyit
• Turba
• Taşkömürü
• Mercan kayalıkları
Yukarıdaki kayaçlar için aşağıdakilerden hangisinin ortak olduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Avrupa'daki Alp dağları yeryüzünün genç kıvrım dağlarına örnek gösterilir.
Oluşumu dikkate alındığında bu dağlık alanda;
I. antiklinal,
II. graben,
III. senklinal,
IV. traverten
şekillerinden hangilerinin kesinlikle bulunduğu söylenebilir?
Boş Bırak
Avustralya'da rastlanan bir bitki fosiline Antarktika kıtasında da rastlanması aşağıdakilerden hangisini kanıtlamak için kullanılır?
Boş Bırak
Aşağıda verilenlerden hangisi bir bölgenin şekillenmesinde volkanizmanın etkili olduğuna kanıt olur?
Boş Bırak
Yerin iç kısımlarında yüksek sıcaklıkta ve akışkan yapıdaki magmanın bulunması aşağıdakilerden hangisine neden olmaz?
Boş Bırak
Boş Bırak
Geniş yer kabuğu parçalarının toptan yükselmesi veya alçalması şeklinde gerçekleşen hareketlere epirojenik hareket adı verilir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi epirojenik hareketlerin sonuçları arasında yer alır?
Boş Bırak
Epirojenik hareketler sırasında deniz seviyesinin yükselip deniz suyunun kara içlerine doğru ilerlemesine transgrasyon denir.
Aşağıdakilerden hangisi transgrasyon oluşumuna neden olacak bir durumdur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz