Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ömer Şahin 168 puan
Cumhuriyetin ilk yıllarında Avrupalı devletlerle olan ticari ilişkilerin kolaylaştırılması için bazı düzenlemeler gerçekleştirilmesi gerekmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu düzenlemeler arasında gösterilebilir?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti’nde yargı yetkisi, millet adına eylemde bulunan bağımsız mahkemelere verilmiştir. Bu durum yargı bağımsızlığının sağlanması için atılmış önemli bir adımdır.
Bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisi sağlanmak istendiği söylenebilir?
Boş Bırak
1925 yılında yaşanan Şeyh Sait İsyanı, halifelik makamının TBMM tarafından kaldırılmasına bir tepki niteliği taşımıştır.
Bu bilgiye göre, ayaklanmanın,
I. laik devlet düzeni,
II. devlet otoritesi,
III. ümmetçilik
unsurlarından hangilerini hedef aldığı savunulabilir?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti’nde görülen,
I. tekke ve zaviyelerin kapatılması,
II. yeni ölçü birimlerinin kabulü,
III. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
girişimlerinden hangileri, dinsel devlet düzeninin dayanaklarını ortadan kaldırma amacına yöneliktir?
Boş Bırak
– 10 Ağustos 1920’de imzalanan Sevr Antlaşması, İtilaf Devletleri'nin Türk yurdunu aralarında taksim ettikleri bir yok etme projesidir.
– İtilaf Devletleri 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile işgallerin sona erdirildiğini ve Türk yurdunun bütünlüğünü resmen kabul etmişlerdir.
İtilaf Devletleri'nin bu politika değişikliğiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
Boş Bırak
1934 yılında çıkarılan Soyadı Kanunu ile her ailenin bir soyadı alması kanuni zorunluluk haline getirilmiştir. Bu arada soyadlarının Türkçe dışında bir dilden seçilmesi yasaklanmıştır.
Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisini korumaya yönelik olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
1923 - 1946 yılları arasındaki zaman dilimi Türkiye’de tek parti dönemi olarak adlandırılır.
Türkiye’de var olan bu yapı,
I. farklı siyasi tercihlerin özgürce ortaya koyulması,
II. siyasi partilerin kurulması
, III. yönetim anlayışının demokratikleşmesi
çabalarından hangilerini geciktirmiştir?
Boş Bırak
İsviçre’nin Lozan kentinde düzenlenen barış görüşmelerinde bir araya gelen çok sayıda devlet, imzalanan antlaşma ile TBMM Devleti’nin bağımsızlığını resmen tanımışlardır.
Yeni Türk Devleti’nin varlığının dünya devletleri tarafından kabul edilmesindeki temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
İnkılapçı düşünce, kalıplaşmayı, durağanlığı, köhneleşmeyi, işlevini kaybetmeyi, çağın gerisinde kalmayı engellemek için vardır.
Bu bilgilere göre İnkılapçı düşüncenin temel işlevinin aşağıdakilerden hangisi olduğu savunulabilir?
Boş Bırak
Kurtuluş Savaşı sırasında ve sonrasında yaşanan,
I. kongrelerin düzenlenmesi,
II. saltanatın kaldırılması,
III. TBMM’nin açılması
gelişmelerinden hangileri, Türk ulusunun kendi kaderini belirleme düşüncesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır?
Boş Bırak
Yeni Türk Devleti’nin ilk yıllarından itibaren, yönetimi daha önce yabancılar tarafından üstlenilen demiryolu taşımacılığı, limanların idaresi Türk Devleti tarafından satın alınmıştır.
Bu gelişme aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
Boş Bırak
Mustafa Kemal, cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de aile kurumunun çağdaşlaştırılmasına büyük önem vermiş ve bu yönde düzenlemeler yapılmasını istemiştir.
  Mustafa Kemal’in bu düşüncesinin aşağıdakilerden hangisi ile hayata geçirilmek istendiği söylenebilir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

2 Yorum

  1. hülya 17/01/2017 10:43

    beğendim

  2. dila 21/12/2016 03:39

    gayet başarılı bır test

Yorum Yaz