Tebrikler! Testin en başarılı üyesi felipeemel 76 puan
Ağıl uzun, tahıl ambarı yüksekti. Ambarın duvarları el aynası gibi dümdüzdü. Sundurmanın altında iki büyük araba, dört saban vardı. Kamçıları, hamurları, takımları tastamamdı. Bu takımların mavi yünden örtüleri, samanlıktan dökülen ince tozla kirlenmişti. Avlu gittikçe yükseliyordu, içinde aralıklı olarak birbirini seyreden ağaçlar dikiliyordu. Su birikintisinin yanında da bir kaz sürüsünün neşeli sesleri çınlıyordu.
Bu parçada ağır basan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Hikayenin etkisini benliğinde hissetmeyen var mıdır? Bazı memleketlerde halk, hikâye ve masallara büyük bir tutkunluk gösterir. Bizde "meddah"lar halk masalcılarıdır. Fakat meddahlardan başka memleketimizde ün kazanmış asıl masalcılar da vardır. Bunlar gerçek sanatkârlardır ki büyük küçük tüm bir topluluğa saatlerce kendilerini dinletebilirler. Bazen sevinç, bazen hüzün veya öfke, hiddet hislerini ya- şatırlar. Dinleyicileri kimi zaman güldürür, kimi zaman hüngür hüngür ağlatırlar.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?
Boş Bırak
Sanatçı, söyleyeceklerini bir çırpıda söyleyivermemeli. Önce onu zihninde sorgulamalı, yoğurmalı. Daha sonra da okurun düş gücünü harekete geçirecek mecazlarla, yapıtında işlemelidir. Düşünceyi yazının içinde sırıtmayacak şekilde okura sezdirerek vermeyi bilmelidir. Sözcükleri o kadar özenli seçmelidir ki okuyucu etkilenmeli ama düşünmelidir de. Yahya Kemal bunu ne güzel ifade etmiş: "Şiir, düşünceyi duygu haline getirinceye kadar yoğurmaktır."
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanılmıştır?
Boş Bırak
Bizler, toplum olarak, söylemek istediğimizi doğrudan değil de dolaylı olarak söylemeyi tercih ederiz. Bu nedenle sanatlı söyleyişler, mecazı ön planda tutan deyişler bakımından zengin bir dile sahibiz. Sözlüğü karıştırdığımızda "baş" sözcüğüyle ilgili onlarca deyim karşımıza çıkar: başa çıkmak, baştan savmak, başı sıkışmak... Yine "iş" ile ilgili pek çok deyim bulabiliriz: iş açmak, iş başa düşmek, iş bitirmek, iş çıkarmak... Bunlar o koca hazinenin yalnız birkaç mücevheri.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?
Boş Bırak
Okulun öğretmeni başına kara ipekten bir başlık giymiş olarak her gün aynı saatte panjurları açıyor, kır bekçisi de üniformasının üstüne kılıcını asmış, sokaktan geçiyordu. Akşam sabah, handaki araba beygirleri çeşmeden su içmek için üçer üçer sokaktan geçiyordu. Ara sıra hanın kapısındaki çıngırak çınlıyor, rüzgar estiği zamanlar ise, berberlerin dükkanının önünde tabela niyetine astığı küçük bakır taslar, bağlı oldukları çifte demir çubuğunun üzerinde gıcırdıyordu.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Uçak yolculuğumuz rahat geçti. Hava alanında fevkalade sıcak karşılandık. Öğretmen evindeki yerleşmelerde ufak tefek aksamalar olmasına rağmen, organizasyon genel olarak iyi idi. Karşılayanlar candan ve saygılı; dinleyiciler coşkun, zarif, dikkatli, vakur; yemekler lezzetli; çalışmalar faydalı, doyurucuydu. Çalışma araları, zengin ve çeşitli aktivitelerle dinlendirici hale getirilmişti.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Kapalılık, şiiri halktan uzaklaştırıyor, deniyor ama bu demek değildir ki halk kapalılıktan anlamaz. Halk deyimlerinden başka tekerleme, bilmece gibi birtakım halk sanatları vardır ki halkın da konuşma dilinden ayrı, girdili çıktılı ifadeleri yarattığını ve sevdiğini gösteriyor. Bu çeşit kapalılığı Haşim'in sesiyle karıştırmamak gerekir. Haşim'in halka uzaklığı, anlam kapalılığı kadar ele aldığı konulardan da kaynaklanıyor. O konuları Türkçe anlatmak zor. Kısacası bir şiirin anlaşılır veya anlaşılmaz olması meselesini, yalnız dilde yahut üslupta değil şairin seçtiği, bulduğu, düşündüğü konularda da aramak gerekir.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine başvurulmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
Boş Bırak
Bir dil ile edebiyat yapılmıyorsa, hikaye anlatılmıyor ve hele şiir yazılmıyorsa, o dilin yüksek bir kültür dili olduğu söylenemez. Batı Türkçesi, Asya'dan taşıdığı medeniyet içerisinde geliştirdiği entelektüel birikimle Yunus Emre'den beri eserler vererek rüşdünü ispat etmiş, yıllarca bu birikimi ilerletmiş; Fuzûlî ile, Bâkî ile, Nedîm ile, Şeyh Galip ile ve nihayet Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in, Ruşen Eşref'in ve Tanpınar'ın kalemiyle en üst düzeye ulaşmıştır. Bu, Türkçenin gücünden başka nedir?
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
"Yazarın, en çok da öykü yazarının, geçim sıkıntısı çekmiş, yoksulluktan geçmiş olması gerekir." diyenlere karşı çıkanların bir dayanak noktası olabilir mi? Açlık çekmiş olacak ki, bilsin, anlasın açlığın ne olduğunu. Acı çekmeyen anlar mı acının ne olduğunu! Bakın kişilere, bakın dünyanın dört bucağına. Sıkıntı çekenlerin, güç geçinenlerin, yoksulların sayısı mutluluk içinde yaşayanların sayısından çok fazladır. Karnı tok, sırtı pek olanlar kavrayamaz çoğunluğun durumunu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisi ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Akşam ince ince iniyor gökyüzü yamaçlarına. Her gün olduğu gibi, telaşsız, sakin ve geniş bir zaman içinde. Önce sıcaklığını kaybediyor güneş, ardından ışıltısını ve sararan rengiyle hüznü dokuyor. Bu saatlerde telaşlı ayakların hızlı adımlarını, caddenin kenarlarındaki evlerin tutuşan camlarını görmeniz mümkün.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Kocaman gövdesi ve iri kanatlarıyla bir kaşıkçı kuşu çok yükseklerde tur atıyor. Uzakta bir takanın pat patı... Kıyıda böcek gagalayan bir deniz kırlangıcı... Çöpleri eşeleyen uyuz bir köpek... Kara kuşları bu saatte henüz uyku sersemidir. Daha çok sahildeki apatmanların bacalarında, pencere pervazlarında barınıyor. Kırlangıçlar, çoktan kahvaltı aramaya çıkmıştır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz