Tebrikler! Testin en başarılı üyesi jwdı3be2h4j3 52 puan
Dağın eteğine beyaz minareleriyle sarılmış bu şehrin bir okulunda eğitim gören herhangi bir sınıftık, sonra herhangi bir son sınıf olduk. Bir gün bile ardımıza dönüp bakmadan hayatı uzun süre günübirlik yaşadık.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Leylak renkli sisler içinde eriyen Marmaraʼnın kubbeli, ince minareli, uzun ve uyumuş ufuklarında, büyük ve beyaz kenarlı bulutlar, parçalanmış köpük dağları hâlinde yavaş yavaş büyüyor, dağılıyor, toplanıyor; derin çukurlarında, yüksek tepelerinde morluklar, koyu mavilikler birikiyordu. Haziranın yakıcı güneşi, vapurun dumanlardan ve yağmurdan esmerlenmiş tentelerine düşüyor, bazen duran ve yine birden esmeye başlayan kararsız rüzgârı sanki ılıklaştırıyordu.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Gök, duru... Çöl, göz alabildiğince geniş bir kum denizi durumunda sürüp gidiyor. Ne gökyüzünde bir bulut, ne yerde bir bitki var. Çok nadir bir hurma ağacı, bu ufuksuz çıplaklığın sonsuz üzüntülerine etkisiz, yeşil bir avutma noktası koyuyor ve gölgesinde serinlik barındırıyor. Hiçbir yanda bir uyanıklık izi yok, ilkel yüzyıllardan bu yana doğan ve batan bir güneşin yakıcı ışınları altında yanmış, sanki bütün acılı yer, sınırsız bir kül çölü durumunu almış.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Ürkek bir güvercin gibi gözü korkutulabilecek biri değildi. Ama uzun zamandır kuşkucu denecek kadar alıngan ve gergindi. Yoksulluk onu bitirmişti. Son günlerdeki zorlu koşullar onu kederlendiriyordu. En acil çözüm bekleyen sorunlarıyla ilgisini bütünüyle kaybetmişti. Hayata kararından dönmezcesine küsmüştü.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki betimleme türlerinden hangileri ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Uzak ve bilinmez masal adalarından gelmişe benzeyen süt gibi beyaz martılar etrafımızda uçuşuyor, çıkardıkları tatlı ve derin sesleriyle kalabalıktan, hırslardan, kederlerden bunalmış zavallı insanları kendi vatanlarına, çağırıyorlardı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmamıştır?
Boş Bırak
Fahriʼnin fikri büsbütün başka idi:
Avrupa bizden çok fazla okuyor. Birkaç dilde birden okuyor.
Haydi çocuklar!.. dedi. Sonra Suatʼa cevap verdi:
Mesele, okuduklarımızın bizi bir yere götürmesinde.
Batılı, bizi ancak dünya vatandaşı olduğumuzu hatırladığımız zaman tatmin ediyor. Kısacası çoğumuz seyahat eder gibi, benliğimizden kaçar gibi okuyoruz.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?
Boş Bırak
Roman karakterleri, her gün karşılaşabileceğimiz insanlarla aynı değerleri paylaşmak zorundadır. Bu değerler açısından bakıldığında ne tümüyle iyi ne de tümüyle kötü insanlar vardır. Hangi romanı beğenirsek beğenelim karakter hep hayatın içindedir.
Bu parçada aşağıdaki sıfat türlerinden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Gülen Adaʼnın nerede başlayıp nerede bittiği hiç bilinmezdi. Çünkü adanın kıyıları ve bağrı, deniz altı mağaralarıyla ve dehlizleriyle oyuk oyuktu. Adanın deniz altındaki koridor ve tünellerinden giren dalgaların suları birbirine bir şeyler fısıldayıp anlatırlardı. Sular iç içe ebemkuşakları yaparken ürkek çığlıklar duyulurdu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, birden fazla sıfat almamıştır?
Boş Bırak
Trenin içerisindeki renk ile dışarının genel renkleri arasında pek az fark kalıyor. Yolcular suskunluk ve soğuk kanlılıkla birer köşeye büzülmüş, kum yığınlarını andırıyor. Kirpiklerde biriken kum taneleri bölgenin sıcaklığının verdiği kasların uyuşukluğuna eklenince gözler sanki kendiliğinden kapanıyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz