Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Orhan Kaya 178 puan
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çatı yönüyle diğerlerinden farklıdır?
Boş Bırak
Geçişli bir eylem " -r, -t, -dır " eklerinden birini alarak yeniden geçişli duruma getirilir. Buna ettirgen çatılı eylem denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ettirgen çatılı bir eylem değildir?
Boş Bırak
I. Buralarda daha fazla durulmaz.
II. Yaz tatilinde az da olsa dinlenmiş.
III. Yıllardır görmediği kardeşiyle karşılaşınca çok sevindi.
IV. O da söz isteyerek konuşmaya katıldı.
V. Anlatılanlar farklı şekillerde yorumlandı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinin yüklemi edilgen çatılıdır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi işteş çatılı bir eylemdir?
Boş Bırak
Güldürmüş, aglatmış, söyletmiş
Bu eylemlerin, nesne - yüklem ilişkisi açısından özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi özne – yüklem ilişkisi açısından farklılık gösterir?
Boş Bırak
Konferansın sonunda gidip yazarla tokalaştı.
Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi çatı yönünden bu cümledekinden farklıdır?
Boş Bırak
Son kitabı kısa zamanda bütün ülkeye dağıtıldı.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, özne - yüklem ilişkisine göre bu cümlenin yüklemiyle özdeş değildir?
Boş Bırak
Amcam bize çok güzel bir oyun izletti.
Bu cümlenin yüklemi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yüklemi geçişli bir eylem olduğu halde nesne almamıştır?
Boş Bırak
Odanın ortasına el dokuması bir halı serildi.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bu cümlenin yüklemiyle çatı yönüyle özdeştir?
Boş Bırak
Sevgiliye baharı müjdelemek için
Bahçede kuşlar ötüşüyorlar
Aşağıdakilerden hangisi özne – yüklem ilişkisi yönünden bu dizelerin yüklemine benzemektedir?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde "eleştiri" sözcüğü sözde özne olarak kullanılmıştır?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz