Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ~Hatice Kavun 104 puan
Aşağıdaki dizelerin hangisinde iyelik zamiri kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki dizelerin hangisinde imgeli bir söyleyişe başvurulmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı, bir adılla (zamir) sağlanmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, kendisinden önceki cümlenin yerini tutmuştur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa altı çizili sözcüğün görevi değişmez?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, yapım eki alarak sıfat görevinde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Bir çölü andırır bil ki dört yanın
Bağrını delmezse yanık türküler
Varlığı bu korla tutuşmayanın
Kirpiği yaşarsa gözleri güler
Yukarıdaki dizelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
“Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda şahıs zamirlerine sıkça rastlanır.”
Aşağıdaki dizelerin hangisi bu açıklamaya uygun örnek değildir?
Boş Bırak
Bunaldım kendisiyle boğuşmasını
Başkalarında çözmeye çalışan insanlardanbr/> Usandım sözcük oynamalarından, tılsımlı sıfatlardan
Kaçı duru, yalın çalışkandır insanların
‟İçtenliğin” ya da ‟dünya görüşünün”kirletmediği
Kendime bir yeni yıl kartı yazarak bunları diliyorum
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Boş Bırak
Gök sarı, toprak sarı, çıplak ayaklar sarı...
Arkada zincirlenen yüksek Toros Dağları,
Önce uzun bir kışın soldurduğu etekler,
Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler...
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Belgisiz sıfat görevinde kullanılan sözcüklere iyelik eki getirilirse belgisiz zamir olur.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?
Boş Bırak
(I) Kimi zaman eleştirilerimin ayarı biraz kaçıyor.
(II) Ama yazılarımı okuyanlar benim samimiyetime inanır.
(III) Aslında nazik ve kibar biriyimdir.
(IV) Kindarlığa, düşmanlığa varan birtakım takıntılarım hiç olmadı.
(V) İyi bir şairin kimlerden olduğunu sormam bile.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde zamir yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz