Tebrikler! Testin en başarılı üyesi ceren tastemir 44 puan
“-ler, -lar” çoğul eki, varlıkların sayıca birden çok olduğunu bildirmekle beraber cümleye farklı anlamlar da katar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-ler, -lar” eki cümleye abartma anlamı katmıştır?
Boş Bırak
Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen
Ömrümüzse karşılıksız sorulardı hepsi bu
Şu Samanyolu hani avuçlarımızdan dökülen
Kum taneleri var ya onlardan birindeyim
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, gerçekte somut iken soyut anlam kazanmıştır?
Boş Bırak
Hasta eskisi gibiydi. Zayıflamış, yüzü hummanın ateşiyle kızarmıştı. Dudaklar çatlak ve gergindi; zaman zaman diliyle onları ıslatmaya çalışıyordu. Artık eski İhsan değildi; belki onun bir hatırası olmaya doğru gidiyordu. O kadar ki onu böyle görmek, mukadder olanı yolun yarısında karşılamaya benziyordu.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Bu sabah, tren düdüklerinin büsbütün başka korkularla kanattığı uykusundan, Mümtaz gene bu üzüntü ile uyandı. Saat dokuza yaklaşıyordu. Bir müddet yatağının kenarına oturup düşündü. Doktor, onda geleceğini söylemişti; ancak bugün bir yığın işi vardı. Bu yüzden onu bekleyemezdi. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem çoğul ada hem de topluluk adına örnek gösterilebilir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Karadenizliler, denizin durgunluğunu anlatmak için, “Deniz o kadar durgun, o kadar durgun ki karıncalar su içerdi.” derlermiş.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
Boş Bırak
‟-cık” eki eklendiği sözcüğe genellikle küçültme anlamı katarken bazen somut bir varlık adı türetir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Bir yolcu dağların doruklarında, kalın kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hâle geldi ve yere yığıldı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
Boş Bırak
Aşağıdaki parçalardan hangisi gözlemci anlatıcının bakış açısıyla söylenmiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz