Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Büşra 55 puan
Birisiyle yaşadığımız bir olumsuzluktan sonra o kişinin gelip bizden özür dilemesini beklemek yerine, hiçbir şey olmamış gibi davranabiliriz. Bir defasında bir istasyonun bekleme odasını temizleyen hademenin, henüz temizlediği yerleri bir yolcunun kirlettiğini gördüğü halde kızmadan işine devam ettiğine tanık olmuştum. Birtakım sorunlara, olumsuzluklara aldırmamayı, onları görmezden gelmeyi öğrenmeliyiz. Hayat yolunu kaplayan can sıkıcı duyguları, hatıraları bir süpürge ile süpürür gibi temizlemeliyiz.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
Anı yazıları bilim, sanat ve politika alanlarında tanınmış kişilerin hayatlarına ayna tutar. Onların başarı kazanmak için verdikleri mücadeleleri yansıtır. Kültür tarihinin ve edebiyatın zengin kaynaklarından sayılan bu yazılar, anlatılan devrin özelliklerine ışık tutar. Bu özellikleriyle aynı zamanda pek çok araştırmaya da kaynak oluşturan anı yazıları, belge niteliği de taşır. Tarihin karanlıklarında kalan bazı ilginç olayların gün ışığına kavuşmasına yardımcı olur.
Bu parçada anı yazılarının hangi özelliğine değinilmemiştir?
Boş Bırak
Fedakarlık, fedakarlıkta bulunanın kendi imkanlarını çok zorlaması durumunda daha anlamlı, değerli hale gelir. Muhtaç olan birine az miktarda bağışta bulunan zengin bir adam, fedakarlık yapmış sayılmaz, o yine aynı yaşam standardını korur ve alışkanlıklarını rahatlıkla sürdürür. Oysa kendi ihtiyaçlarına sarf etmek amacıyla biriktirdiği parayı başkasına vermek, miktarı ne olursa olsun, veren kişiyi gerçek bir fedakar yapar.
Bu parçaya göre, "az miktarda bağışta bulunan zengin bir adamın fedakarlık yapmış sayılmamasının" nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Boş Bırak
Edebiyatta gerçekçiliğin ölçütü, doğanın ve eşyanın olduğu gibi betimlenmesi değildir. Gerçekçi olma çabasındaki yazar, doğayı ve varlıkları olduğu gibi kopya etmez; betimleneni kendi görüş ve inancı doğrultusunda yeniden üretir. Roma İmparatorluğu'nun yükseliş çağında, romancıların doğayı sakin ve esenlik içinde görüp öyle betimlemelerine o yıllarda İtalya'da hiç mi fırtına olmadı, diyerek eleştiride bulunmak yerinde olmaz. Kısacası, ---------.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Boş Bırak
Eleştirmen çok da tarafsız olmak zorunda değildir. Yorumlarına kendi zevk ve düşüncelerini de katabilir. Topluma ve sanatçıya büyük faydalar sağlayan eleştirmen, sanatçıyı gerçeğe ulaştırmaya çalışırken, toplumun da sanat zevkini yükselterek, sanatın, sanatçının ve toplumun kılavuzu olur. Batılı bir düşünüre göre, sanatçı, nitelikli eserler ortaya koyandır; eleştirmen ise, bu eserlerden aldığı izlenimleri başka bir tarzla, yeni bir malzeme halinde bir kalıba dökebilen kimsedir.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
Boş Bırak
Benim roman yazarken ilk yaptığım şey, karakterlerimi çizmektir. Bir karakteri belirlerken gözlemlerimden ve hayal gücümden yararlanırım. Hayatım boyunca gördüğüm, tanıdığım çeşitli insanlardan yaptığım sentez, kafamda kişileri oluşturur. Tanıdığım insanlardan birinin fiziğini, diğerinin konuşmasını, bir başkasının kıyafetini zihnimde yoğurup bundan yeni bir tip çıkarırım. Böylece romanlarımın kişileri, ----.
Bu parçanın sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
Boş Bırak
İnsanoğlu kendinden önceki insanların neler düşündüğünü, neler hissettiğini, nasıl yaşadığını o insanların yazdığı eserlerden öğrenir. Kendisinden belki asırlar önce yaşamış birisinin bilgilerine bir eserle ulaşmak, o insana bir ustayla, bir öğretmenle tanışma fırsatı verir. Okulda sınırlı sayıda öğretmen edinirsiniz ama iyi bir okuyucu iseniz, sınırsız sayıda eser okuyarak sınırsız sayıda öğretmene ulaşabilirsiniz.
Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?
Boş Bırak
Yazar, romanında oluşturduğu karakterleri her zaman ideal olanı yapmaya zorlamamalıdır. Çünkü insanların çeşitli çelişkilerle yaşaması ve bu çelişkilerin de kimi zaman onun hareketlerini etkilemesi çok doğaldır. Yazar, eğer gerçekçi bir roman yazmak istiyorsa ideal davranışları sergilemeye çalışmaktan ve insanları yalnız dışardan göründükleri şekliyle yazmaktan kaçınmalıdır. Bir yazar, ele aldığı insanları, onların iç dünyalarını, iniş çıkışlarıyla birlikte romanına yansıtabiliyorsa ancak bu, onun --------- gösterir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
Boş Bırak
Yazı, insanoğlunun ölümsüz olabilmek, duyup düşündüklerini öldükten sonra da başkalarına duyurabilmek için bulduğu bir çaredir. Yazı, onu yazan zekanın fotoğrafıdır. Çağlardan çağlara, ellerden ellere geçe geçe bütün bir tarihi aşıp gelen değerli bir mirastır. Onda, insan hayatının her anı üstünde düşünen kafanın, çırpınan ellerin izleri bulunur.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz