Tebrikler! Testin en başarılı üyesi nuran 69 puan
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başlangıç cümlesi olamaz?
Boş Bırak
(I) Dostoyevski, çağları aşan bir heybetle kurulmuştur edebiyat dünyasına. (II) "Altın devrin kalemi" diye yazılır tarihe adı. (III) Hayatın ve insanın acı tatlı her yönünü görür ve gösterir. (IV) Sanat yönünün yanı sıra derin bir düşünürdür o. (V) Tezatları, kararsızlıkları, hataları, pişmanlıkları ve daha bin türlü halleriyle insan vardır bütün eserlerinde.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
(I) Okumayı öğrendiğimden bu yana en çok okuduğum şey şiir oldu. (II) Şimdiye kadar okuduğum şiirlerin sayısını bilmiyorum. (III) Ama tiyatro ve sinema sanatçılarının seslerinden şiirler dinlemeyi pek sevmiyorum. (IV) Evimin bir odasını çoktan işgal etmiş olan kitaplar ve dergiler arasında ne kadar şiir kitabı var, bunu merak ettiğim olmuştur. (V) Hatta birkaç kez ciddi ciddi şiir kitaplarını saymayı da düşündüm. (VI) Ama, her defasında sonradan böyle bir şey anlamsız geldiği için düşündüğümü yapmaktan vazgeçtim.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
(I) Romanlar, her şeyden önce bir iç portredir. (II) Bu, bir ferdin, bir memleketin, bir dönemin, bir zümrenin portresi olabilir. (III) Romancı ancak bir sosyoloğun, bir tarihçinin, bir siyasetçinin göremediği çizgileri görmekle, onlarla eserini dokumakla bu iç portreyi oluşturabilir. (IV) "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu"nun bizlere duyurduğu, yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde yaşadığımız acıları hangi tarih, hangi sosyoloji kitabı duyurabilir? (V) Bazı yazarların ancak kulaktan kulağa, dünyada üç romandan birisidir diye fısıldadıkları "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu" Peyami Safa'nın en başarılı romanıdır. (VI) Bilimsel kitaplardan elde edilen birtakım bilgiler bize aynı hisleri yaşatabilir mi?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
Bu eser, Cumhuriyet Döneminin en çok okunan romanı. (I) Dili oldukça akıcı ve anlaşılır. (II) Cümleler süsten uzak ve kısa. (III) Yazar geniş bir okur kitlesine sahip olmanın, sevilerek okunmanın, kısaca her şeyin dil ve üslupla ilgili olduğunu çok iyi kavramış. (IV) Romanın hiçbir yerinde okuyucuyu sıkacak ve eserden soğutacak bir ifade yok. (V) Kahramanlar da çok canlı tahlil edilmiş.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinin yerine "Dili son derece açık ve pürüzsüz." cümlesi getirilirse parçanın anlamında daralma olmaz?
Boş Bırak
(I) Çocuklar yaşadıkları ve öğrendikleriyle toplumsallaşmaya başlarlar. (II) Öğrenme ise tüm yaşam boyu süren bir etkinliktir. (III) Öğrenme aynı zamanda tek bir kaynaktan gerçekleşmeyecek kadar içeriği derin bir kavramdır. (IV) Çocuklar, gözlerini ailede açarlar ve öğrenme burada başlar. (V) Ailesi yanında yakın çevresi ve komşular çocuğun ilk aylarından itibaren öğrenme süreçlerinde etkili olur. (VI) Gerçek anlamda öğrenme, bilgiyi davranış haline getirmektir. (VII) Çocukların bilgiyi davranış haline getirmeleri için öncelikle bilgiyi kavramaları gerekir.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümleler hangi sırayla dizilirse anlam bütünlüğü oluşturulabilir?
I. "Gülümseme" ve "düşünme" sadece insanlara özgü eylemlerdir.
II. Mizahın alt işlevi olan karikatürü de paleolitik çağa kadar götürmek mümkündür.
III. Önceleri sadece kişilerin portreleriyle ilgilenen karikatür, bu yüzyıldan sonra olayları, sosyal konuları ele almıştır.
IV. Bu eylemlerin oluşturduğu mizah kültürü insanlığın başlangıcından bu yana var olagelmiştir.
V. Ancak bugünkü anlamıyla ortaya çıkan karikatürlerin başlangıcı 17. yüzyıldır.
Boş Bırak
Küçük yaşlardan beri okumayı sevdim. (I) Hâlâ da okuyorum. (II) Okuduklarımı çabuk unutuyorum. (III) Böylece onları değerlendirip yazılarımda faydalanabilme imkânım da gittikçe azalıyor. (IV) Bu bir tarafa, okumuş olduğum kitaplar da beni tatmin edecek kadar fazla değil. (V)
"Ama artık hafızam zayıflamaya başladı." cümlesi, yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine getirilirse, parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?
Boş Bırak
(I) Kitaplar, yaşlılığımda avutur beni. (II) Sıkıntılı bir zamanın avareliğinden kurtarırlar. (III) Hoşlanmadığım kişilerin havasından dilediğim zaman alıverirler. (IV) Kitaplarla dostluğum öyle apansız başladı. (V) Fazla ağır basmadıkları, gücümü aşmadıkları zaman acılarımı törpülerler. (VI) Rahatımı kaçıran bir saplantıyı başımdan atmak için kitaplara başvurmaktan iyisi yoktur.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
Boş Bırak
(I) Her insanın yalnızlığı kendine göredir. (II) Bu açıdan değerlendirecek olursak, her şairin yalnızlığı da kendine göredir. (III) Türk edebiyatında çeşitli şekil ve tarzlarda ele alınan yalnızlık duygusunu derinden hisseden ve etkili şekilde dile getiren şairlerden biri de Cahit Sıtkı'dır. (IV) Bazı mutasavvıf şairlerin, yalnızlığı, insanın ilk vatanından ayrılması neticesi ortaya çıkan bir durum olarak değerlendirmesine karşılık, bazı şairler de bu hisse tamamen dünyevi bir pencereden bakıp ona göre yorum getirmişlerdir. (V) Cahit Sıtkı'nın şiirlerinin başlıkları bile, onun bu duyguyu ne kadar sık işlediğini göstermektedir.
Parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
Boş Bırak
Korku, insan var olalı beri onu tedirgin eden, eylemlerini yavaşlatan bir duygudur. (I) Korku, hiç şüphesiz insanın hamurunda vardır. (II) Bu itibarla, insanın bulunduğu her yerde korku da bulunacaktır. (III) Bunun yanında, korku, sadece şahsî bir his olmakla kalmamakta, aynı zamanda toplumsal bir olgu hüviyeti de arz etmektedir. (IV) Bu anlamda, kişisel korkular nasıl kişiden kişiye farklılık gösteriyorsa toplumsal korkular da toplumdan topluma farklılık gösterir. (V) Elbette toplumsal korkunun nedenlerini, kaynağını, o toplumun geçmişinde aramak gerekir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinin yerine "İnsan tabiatı gereği içinde çeşitli korkular barındırır." cümlesi getirilirse parçanın anlamı değişmez?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz