Tebrikler! Testin en başarılı üyesi gonca dikdağ 76 puan
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük kullanılmamıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca türemiş değildir?
Boş Bırak
(I) Sokağın bitimindeki caddeden aşağı indi. (II) Dükkânların vitrinlerine baka baka epey bir zaman yürüdü. (III) Yanından geçen bir arabanın korna sesiyle irkildi. (IV) Kendini yolun kenarına attı. (V) Biraz dinlendikten sonra yürümeye devam etti.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bütün sözcükler basittir?
Boş Bırak
Türkçede sözcükler yapı bakımından basit, türemiş ve birleşik olmak üzere üçe ayrılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu üç sözcük yapısının da örneği vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş, birleşik sözcükler bir arada verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi tek bir yapım eki almıştır?
Boş Bırak
Türkçenin bir yapı özelliği olarak sözcük köküne genellikle önce yapım eki sonra çekim eki getirilmektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymayan bir kullanım vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” eki farklı bir görevde kullanılmıştır?
Boş Bırak
Geceleyin bir ses böler uykumu,
İçim ürpermeyle dolar:—Neredesin?
Arıyorum yıllar var ki ben onu,
Âşıkıyım beni çağıran sesin.
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Boş Bırak
Zengin semboller, ritimli sözler ve seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan bir edebî anlatım biçimidir şiir.
Bu cümlede türemiş yapıda kaç sözcük vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-in” bir yapım eki olarak kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isim değildir?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. EMEL 30/08/2020 06:02

    Notların kaç

Yorum Yaz