Tebrikler! Testin en başarılı üyesi meltem can 125 puan
Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. Bu yüzden sesli harfle biten bir sözcükten sonra sesli harfle başlayan bir ek geldiğinde araya bir yardımcı ses (kaynaştırma ünsüzü) girer.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
Boş Bırak
I. Okulların ne zaman tatil olacağı belli değil.
II. Filmde rol alan oyuncuların hepsi profesyoneldi.
III. Sarsıntı buradan bile hissedildi.
IV. Son zamanlarda davranışları tamamen değişti.
V. Yandaki boş arsa, park olarak düzenlenecekmiş.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde, ses ikizleşmesi olan bir sözcük kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ünsüz değişimine (ünsüz yumuşaması) bir örnek vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki eylemlerin hangisinde ünlü daralması yoktur?
Boş Bırak
"-yor" eki, kendinden önce gelen düz - geniş seslileri (a, e) dar seslilere ( ı, i , u, ü) çevirir. Bu olaya "ünlü daralması" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya bir örnek yoktur?
Boş Bırak
Türkçede bazı ekler büyük ünlü uyumu kuralına uymaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunu örnekleyen bir sözcük vardır?
Boş Bırak
I. Uçun kuşlar uçun burda vefa yok
II. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar
III. Uzaktan hisar gibi Niğde yükseliyordu
lV. Bir dakika araba yerinde durakladı
V. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
Numaralanmış dizelerin hangisinde ulama vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?
Boş Bırak
I. Keskin zekasıyla arkadaşları arasında sivrildi.
II. Benim gönlümde İzmir'de yaşamak var.
III. Bu olaydan sonra aklı başına geldi.
IV. Ağaçlar büyük bir gürültüyle devrildi.
V. Bu işi ihmal ederseniz, sonuçlarına katlanırsınız.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcükte ünlü düşmesi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır?
Boş Bırak
Çıkma sevgilim çıkma
Portakal ağacına
Düşer de ölür isen
Dayanamam acına
Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kaynaştırma ünsüzü almamıştır?
Boş Bırak
I. Biricik kızım hastalanmıştı.
II. Birlikten kuvvet doğar.
III. Birini daha dinlemekte fayda var.
Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerde sırasıyla hangi ses olayları vardır? (I // II // III)
Boş Bırak
Türkçede, süreksiz sert sessizlerle (p, ç, t, k) biten bir sözcüğe sesliyle başlayan bir ek geldiğinde bu sesler yumuşayarak b, c, d, g, ğ'ye dönüşür. Buna "sert sessizlerin yumuşaması" denir.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya bir örnek değildir?
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. hicran
    hicran 27/02/2019 11:53

    güzel bir test ama 9. soru bence yanlış

Yorum Yaz