Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Ahmet yildirim 104 puan
Türkçe bir sözcükte ilk hecede kalın ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de kalın, ince ünlülerden biri bulunuyorsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olur. Ancak Türkçede bu kuralı bozan bazı ekler vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde kalınlık-incelik uyumunu bozan bir ek kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük küçük ünlü uyumuna uymamaktadır?
Boş Bırak
Süreksiz sert ünsüz olan “p, ç, t, k” ile biten sözcüklere ünlüyle başlayan ekler geldiğinde sözcük sonundaki bu ünsüzler değişime uğrar; p b’ye, ç c’ye, t d’ye, k g’ye veya ğ’ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz yumuşaması denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur?
Boş Bırak
‘‘ç, f, h, k, p, s, ş, t’’ ünsüzlerinin herhangi biriyle bitmiş bir sözcük “c, d, g” ile başlayan bir ek aldığında ekin başındaki; c ç’ye, d t’ye, g k’ye dönüşür. Bu ses olayına ünsüz sertleşmesi (benzeşmesi) denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ünsüz sertleşmesine örnek yoktur?
Boş Bırak
Karanlığa sevgiyle baktığım an gördüm
Hâlâ o güven sevinciyle uçmakta gönlüm
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
Boş Bırak
Türkçede süreksiz sert ünsüzle biten bazı tek heceli sözcükler ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşama kuralına uymaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek yoktur?
Boş Bırak
Düşman yine öz yurduna el attı,
Mezarından ata’n kılıç uzattı!
Yürü, diyor, hakkı zulüm kanattı!
Attilâ’nın oğlusun sen, unutma
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisinin örneği yoktur?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur?
Boş Bırak
Kızlar gitti diye pınar ağladı Acıdı yüreğim yandı pınara
Altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı sözcükte hem ünsüz yumuşaması hem de ünsüz sertleşmesi vardır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek yoktur?
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

1 Yorum

  1. mahmut 14/10/2020 04:55

    belal babanı sikeyim

  2. Belal
    Belal 24/04/2019 07:49

    Baba birinci

Yorum Yaz