Tebrikler! Testin en başarılı üyesi Yaren Yavuz 90 puan
Süreksiz sert sessizlerden (p, ç, t, k) biriyle biten bir kelimeye ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde süreksiz sert sessiz yumuşar, bu ses olayına ünsüz değişimi (ünsüz yumuşaması) denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte bu açıklamanın örneği yoktur?
Boş Bırak
Tek heceli kimi kelimelerle, genellikle "t" ile biten yabancı kelimelerin ünsüz yumuşamasına uğramadığı görülür.
Aşağıdakilerin hangisinde bunu örnekleyen bir sözcük vardır?
Boş Bırak
İlk önce kımıldar hafif bir sancı
Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmektedir?
Boş Bırak
İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli kelimeler, ünlüyle başlayan bir ek alırken ikinci hecelerindeki dar ünlü düşer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük vardır?
Boş Bırak
I. Askerlerden bir ay boyunca haber alınamadı.
II. Yarın akşam, memleketine gitmek üzere yola çıkacak.
III. Kışın gelmesiyle sobaları kurmaya başladık işte yeniden.
IV. Bahçeye diktiği güllerin açtığını görünce çok sevindi.
V. Yaşlı çınar ağacının gövdesine yaslanıp bir süre soluklandı genç adam.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde büyük ünlü uyumu kuralına uymayan sözcükler kullanılmıştır?
Boş Bırak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek yoktur?
Boş Bırak
Boş Bırak
Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar
Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses olayı aşağıdakilerin hangisidir?
Boş Bırak
Birleşik sözcükler oluşurken ünlü düşmesi görülebilir. Aşağıdakilerin hangisindeki birleşik isimde ünlü düşmesi olmuştur?
Boş Bırak
Sanma bir gün geçer bu ayrılıklar
Zulmetin ardında gene zulmet var
Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar
Yaşlı gözlerinle kal anneciğim
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
Boş Bırak
Bütün sevgileri atıp içimden
Varlığımı yalnız ona verdim ben
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarının hangisi yoktur?
Boş Bırak
I. Mesutmuş, kocasını seviyormuş
Kendilerininmiş evleri
II. Arıyorum yıllar var ki ben onu
Aşıkıyım beni çağıran bu sesin
III. Gözlerim gözlerinde dinlenirken eriyor
Eriyor sanki baştan başa yüreğim
IV. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu
Gökler bulutlanıyor, rüzgar serinliyordu
V. Karşıda hisar gibi Niğde yükseliyordu
Sağ taraftan çıngırak sesleri geliyordu
Numaralanmış dizelerin hangilerinde ünlü daralması vardır?
Boş Bırak
Boş Bırak
Boş Bırak
Testi Paylaş:

İlginizi Çekebilecek İçerikler:

Yorum Yaz